Eurogrupa, 16.06.2016.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 16.06.2016.
  • 15:00
  • Luksemburga

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Pensiju sistēmu ilgtspējība eurozonā

Eurogrupa apsprieda dažādos politikas instrumentus, kurus var izmantot, lai uzlabotu pensiju sistēmu fiskālo ilgtspējību eurozonā.

Papildus tradicionālajiem parametriem, tādiem kā pensijas iemaksas un izdevumi, Eurogrupa apsprieda arī aktīva darba tirgus politiku un reformas, kas varētu ilgtspējīgi atjaunot ekonomikas aktivitāti. Tā aplūkoja arī paraugpraksi saistībā ar pensiju sistēmu automātisku koriģēšanu, reaģējot uz dzīves ilguma palielināšanos.

Eurogrupa pieņēma paziņojumu, kurā ietverti vairāki principi, par kuriem panākta vienošanās un kuru mērķis ir palielināt pensiju sistēmu ilgtspējību. Tā aicināja Eiropas Komisiju ņemt tos vērā savos pārraudzības procesos un izskatīt piemērotu kritēriju izstrādi uz to pamata.

Eurozonas pārskatīšana saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda IV pantu

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) izpilddirektore Kristīne Lagarde (Christine Lagarde) informēja Eurogrupu par fonda veikto eurozonas izvērtējumu, par tās ekonomiskajām izredzēm, riskiem un politikas problēmām. Pārskatīšanu veica saskaņā ar SVF ikgadējo konsultēšanos, kas paredzēta IV pantā.

SVF apstiprināja, ka ekonomikas atlabšana eurozonā turpinās. Tas ierosināja eurozonā arī turpmāk pievērsties strukturālām reformām, investīcijām un finanšu nozares reformām.

Eurogrupā notika konstruktīva apspriede par šiem ieteikumiem. Vēlāk SVF galīgais paziņojums būs pieejams fonda tīmekļa vietnē.

Citi jautājumi

Eurogrupa apsprieda arī par inflāciju eurozonā, kā arī euro maiņas kursa attīstību, pamatojoties uz Komisijas un Eiropas Centrālās bankas sniegto informāciju. Tā pieņēma arī savu darba programmu 2016. gada otrajai pusei.

Pēdējo reizi pārskatīts 27.06.2016.