Eurogrupa, 11.07.2016.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 11.07.2016.
  • 15:00
  • Brisele

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Ekonomikas un finanšu stāvoklis eurozonā

Eurogrupa apmainījās viedokļiem par ekonomikas un finanšu stāvokli eurozonā. Komisija un ECB ministrus informēja par norisēm finanšu tirgos pēc Apvienotās Karalistes 23. jūnija referenduma iznākuma.

Ir pazīmes, kas liecina, ka pēc sākotnējās korekcijas tirgi nostabilizējas. Tomēr valdošā neskaidrība, it īpaši investoru vidū, varētu atstāt iespaidu uz vidēja termiņa izaugsmes perspektīvu, tostarp eurozonā.

"Pastāv liela nenoteiktība, taču tas nemaina mūsu apņemšanos turpināt darbu pie pareizas, izaugsmei labvēlīgas fiskālās politikas, strukturālajām reformām un banku nozares sakārtošanas. Mūsu darba programma, kā arī apņemšanās to īstenot, paliek nemainīgas," pēc sanāksmes izteicās Eurogrupas priekšsēdētājs Jerūns Deiselblūms (Jeroen Dijsselbloem).

Pēcprogrammas uzraudzība Īrijā un Portugālē

Eurogrupa tika informēta par galvenajiem rezultātiem, kas gūti piektajā pēcprogrammas uzraudzības pārskatīšanā Īrijā un ceturtajā pēcprogrammas uzraudzības pārskatīšanā Portugālē, kas abas tika veiktas 2016. gada jūnijā.

Abās pēcprogrammas uzraudzības misijās tika secināts, ka gan Īrija, gan Portugāle spēj atmaksāt aizņēmumus, ko tās saņēma saskaņā ar attiecīgajām programmām.

Stabilitātes un izaugsmes pakts – īstenošana eurozonas valstīs

Eurogrupa apmainījās viedokļiem par budžeta situāciju Spānijā un Portugālē. Eiropas Komisija 7. jūlijā pieņēma ieteikumus Padomes lēmumiem, ar kuriem konstatē, ka neviena no šīm valstīm nav rīkojusies efektīvi, lai koriģētu pārmērīgo deficītu laikposmā, kāds bija noteikts Padomes 2013. gada 21. jūnija ieteikumā.

Lēmumus, kas balstīti uz minētajiem Komisijas ieteikumiem, pieņems ES Padome.

Eurozonas fiskālā nostāja

Eurogrupa apsprieda eurozonas fiskālo nostāju, pamatojoties uz valsts stabilitātes programmām, ko eurozonas dalībvalstis iesniedza Eiropas pusgada ietvaros šā gada aprīlī.

Eurogrupa bija vienisprātis, ka gaidāmā kopējā fiskālā nostāja eurozonā mainīsies no nedaudz ekspansīvas 2016. gadā uz kopumā neitrālu 2017. gadā.

Debašu rezultāti tiks izmantoti dalībvalstu 2017. gada budžeta plānu sagatavošanā vēlāk šajā gadā.

Tematiska diskusija par izaugsmi un nodarbinātību – investīcijas eurozonā

Eurogrupa turpināja savu tematisko diskusiju sēriju par izaugsmi un darbvietām, šoreiz pievēršoties investīcijām. Ministri apmainījās viedokļiem par to, kā rīkoties ar strukturāliem un regulatīviem šķēršļiem, kādi pastāv investīcijām, īpašu uzmanību pievēršot valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, darījumdarbības videi un konkrētiem dažādās nozarēs sastopamiem traucēkļiem.

Šī diskusija papildina plašākas ES līmeņa iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt investīcijas.

Investīciju atdzīvināšana ir īpaši svarīga tādēļ, lai uzlabotu īstermiņa un ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas eurozonas ekonomikā.

Eurogrupa diskusiju turpinās vēlāk šā gada gaitā.

Pēdējo reizi pārskatīts 13.07.2016.