Eurogrupa, 09.09.2016.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 09.09.2016.
  • 09:00
  • Bratislava

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Grieķija

Iestādes un Grieķijas finanšu ministrs Eiklīds Cakalots (Euclid Tsakalotos) informēja Eurogrupu par situāciju saistībā ar Grieķijas ekonomikas korekciju programmas īstenošanu.

Grieķijas iestādes plāno laikus pabeigt mērķpasākumu īstenošanu, par kuriem vienošanās panākta saistībā ar programmas pirmo pārskatīšanu.

Starp tiem ir 15 pasākumi saistībā ar privatizāciju, enerģētikas nozares reformu, banku pārvaldību un nodokļu iestādes izveidi. Minēto mērķpasākumu īstenošana ir priekšnosacījums € 2,8 miljardu izmaksai no Eiropas Stabilizācijas mehānisma

Iestāžu pārstāvji drīzumā dosies uz Atēnām sagatavoties programmas otrās pārskatīšanas sākumam.

Tematiska diskusija par izaugsmi un nodarbinātību – publisko finanšu kvalitāte

Eurogrupa apmainījās viedokļiem, pamatojoties uz valstu pieredzi saistībā ar valstu izdevumu pārskatiem. Šādi pārskati tiek veikti, lai izvērtētu publisko līdzekļu efektivitāti un lietderību valsts budžeta dažādās kategorijās.

Šīs diskusijas mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm panākt, lai to budžeta struktūra vairāk veicinātu izaugsmi.

Eurogrupa pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīja kopējos principus izdevumu sadales uzlabošanai.

Ministri arī vienojās regulāri apspriest šo tematu un plāno atgriezties pie tā 2017. gada pirmajā pusē.

Pašreizējie fiskālie jautājumi

Eurogrupa apstiprināja, ka eurozonas dalībvalstīm to budžeta plānu projektus 2017. gadam vajadzētu iesniegt šogad laikā no 1. līdz 15. oktobrim.

Ar šādu grafiku tiks nodrošināts, ka budžeta plānu projekti tiek izvērtēti saskaņā ar salīdzināmu makroekonomikas pieņēmumu kopumu. Attiecībā uz valstīm, kurām ir pagaidu valdība, tiks rasts pragmatisks risinājums.

Saskaņā ar iedibināto praksi vēlāk rudenī Eurogrupa rīkos savu ikgadējo padziļināto diskusiju par šiem plāniem, pamatojoties uz Eiropas Komisijas atzinumiem.

Ministri īsumā pārrunāja notiekošo pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru Spānijai un Portugālei. Jūlijā Padome nolēma, ka neviena no minētajām divām valstīm nav veikusi efektīvus pasākumus, lai noteiktajos termiņos koriģētu savu pārmērīgo budžeta deficītu. Tādējādi Portugālei un Spānijai tika doti jauni termiņi, un no tām tiek sagaidīta efektīva rīcība līdz 15. oktobrim. Padome arī pieņēma Komisijas priekšlikumus atcelt naudas sodus, kas Spānijai un Portugālei saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumiem būtu jāmaksā par to, ka laikus nav koriģēts deficīts.

Ministri arī ņēma vērā apsveicamo progresu, kas panākts notiekošajā darbā, lai vienkāršotu Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanu.

Pēdējo reizi pārskatīts 13.09.2016.