Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Galvenie rezultāti

Spilgtākie mirkļi, videoapskats no Eurogrupas sanāksmes 2016. gada 10. oktobrī

Grieķija

Iestādes un Grieķijas finanšu ministrs Eiklīds Cakalots (Euclid Tsakalotos) informēja Eurogrupu par 15 mērķpasākumu izpildi, ko Grieķija bija apņēmusies īstenot savas ekonomikas korekciju programmas pirmās pārskatīšanas laikā.

Šie mērķpasākumi ietvēra privatizācijas fonda izveidi, enerģētikas nozares reformu, banku pārvaldības pasākumus un nodokļu iestādes nodibināšanu.

Sanāksmē Eurogrupa bija vienisprātis, ka šo mērķpasākumu izpilde ļautu ESM apstiprināt €1,1 miljarda izmaksu. Šī summa ir jāparedz Grieķijas parāda apkalpošanas vajadzībām.

Atlikušos €1,7 miljardus paredzēts atbrīvot pēc tam, kad būs pieejami septembra dati par to, kā Grieķijai veicas ar nokavēto maksājumu noskaidrošanu, un kad iestādes būs sniegušas pozitīvu novērtējumu. Naudas izmaksa būs atkarīga no ESM valdes apstiprinājuma. €1,7 miljardi būs jāizmanto Grieķijas nokavēto maksājumu noskaidrošanai.

Eurogrupa pieņēma paziņojumu par Grieķiju.

Tā arī aicināja Grieķijas iestādes pastiprināt darbu ar iestādēm, lai laikus pabeigtu programmas otro pārskatīšanu.

Tematiska diskusija par izaugsmi un nodarbinātību – veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes sistēmas

Eurogrupa apmainījās viedokļiem par riskiem, ko izdevumi veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes jomā var radīt valsts finanšu stabilitātei eurozonā nākamajās desmitgadēs.

Diskusiju mērķis bija apmainīties ar valstu labāko praksi un gūto pieredzi šajā politikas jomā, kas parasti veido nozīmīgu daļu no valdības izdevumiem.

Pašreizējie fiskālie jautājumi

Eurogrupa tagad ir gatava ikgadējai eurozonas dalībvalstu nākamā gada budžeta plānu projektu pārskatīšanai. Dalībvalstīm savi plāni 2017. gadam ir jāiesniedz laikā no šā gada 1. līdz 15. oktobrim, un Eurogrupa tos apspriedīs 5. decembrī.

Eiropas Komisija informēja Eurogrupu par strukturēto dialogu ar Eiropas Parlamentu par Eiropas strukturālo un investīciju fondu apturēšanu attiecībā uz Spāniju un Portugāli.

Komisijas priekšlikums attiecībā uz apturēšanu ir gaidāms saistībā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru pēc jūlijā pieņemtajiem Padomes lēmumiem par to, ka šīs valstis nav efektīvi rīkojušās, lai koriģētu pārmērīgo deficītu.

G7 sanāksme

Eurogrupas priekšsēdētājs Jerūns Deiselblūms (Jeroen Dijsselbloem) informēja Eurogrupu par diskusijām starptautiskajās sanāksmēs, kas notika Vašingtonā oktobra sākumā, un to rezultātiem.