Eurogrupa, 05.12.2016.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 05.12.2016.
  • 08:30
  • Brisele

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Budžeta plāni un perspektīvas

Rīta sēdē Eurogrupa apsprieda eurozonas dalībvalstu budžeta plānu projektus 2017. gadam. Diskusija balstījās uz Eiropas Komisijas 16. novembrī publicētajiem atzinumiem par šiem plāniem. Saskaņā ar Komisijas konstatējumiem astoņām valstīm – Beļģijai, Kiprai, Somijai, Itālijai, Lietuvai, Portugālei, Slovēnijai un Spānijai – ir tādi budžeta plāni, kas varētu neatbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta fiskālajiem noteikumiem.

Eurogrupa pauda plašu atbalstu Eiropas Komisijas atzinumiem. Tā aicināja Itāliju veikt vajadzīgos pasākumus un atzinīgi vērtēja citu attiecīgo valstu apņemšanos nodrošināt atbilstību noteikumiem. Eurogrupa arī gaida, kad Lietuva un Spānija iesniegs atjauninātus budžeta plānu projektus.

Ministri arī apsprieda budžeta situāciju un perspektīvas eurozonā kopumā. Viņi uzsvēra to, cik svarīgi ir atrast pareizo līdzsvaru starp fiskālās stabilitātes nodrošināšanu un investīciju atbalstīšanu nolūkā stiprināt trauslo atveseļošanos.

Eurogrupa pieņēma zināšanai Komisijas paziņojumu un fiskālās nostājas analīzi, aicinot eurozonā panākt pozitīvu fiskālo nostāju. Tā atgādināja, ka jūlijā ministri, balstoties uz Komisijas analīzi, secināja, ka ar kopumā neitrālo kopējo fiskālo nostāju 2017. gadā tiks panākts pareizais līdzsvars. Eurogrupa uzsvēra, ka dalībvalstīs pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz fiskālo telpu un budžeta konsolidācijas vajadzībām. Ministri turklāt uzsvēra, cik svarīgi ir tādi budžeta pasākumi, kas vairāk veicinātu izaugsmi.

Lai nodrošinātu valstu fiskālās politikas labāku koordināciju, eurozonas dalībvalstīm katru gadu no 1. līdz 15. oktobrim ir jāiesniedz savi budžeta plāna projekti izvērtēšanai Eiropas Komisijā. Grieķijas budžeta plāna projekts šajā pasākumā netika izvērtēts, jo to vērtē atsevišķi, kā daļu no īstenotās Grieķijas makroekonomikas korekciju programmas.

Grieķija

Iestādes informēja Eurogrupu par pašreizējo stāvokli saistībā ar ekonomikas korekciju programmas otro pārskatīšanu, kas tiek veikta pēc novembra vidū iestāžu veiktās pārskatīšanas misijas. Eurogrupa pauda gandarījumu par līdzšinējiem panākumiem un aicināja iestādes un Grieķijas iestādes atsākt sarunas un vienoties par tādu politikas reformu kopumu, kurā iesaistītos visas ieinteresētās personas.

Tā nāca klajā ar paziņojumu, ar kuru apstiprināja īstermiņa parāda pasākumus un kurā izklāstīja turpmāko virzību.

Eurogrupas darba programma

Eurogrupa pieņēma savu darba programmu 2017. gada pirmajai pusei.

Pēdējo reizi pārskatīts 06.12.2016.