Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Svarīgākie darba kārtības punkti

Spilgtākie mirkļi no preses konferences pēc Eurogrupas 2017. gada 26. janvāra sanāksmes – videoapskats

Grieķija

Eurogrupa apspriedīs progresu, kas līdz šim panākts pašlaik notiekošajā Grieķijas ekonomikas korekciju programmas otrajā pārskatīšanā, pamatojoties uz to Eiropas iestāžu sniegto jaunāko informāciju, kuras piedalās pārskatīšanā.

Ministri arī aplūkos to, kā tiek īstenoti īstermiņa parāda atvieglošanas pasākumi, ko Eurogrupa apstiprināja 2016. gada 5. decembra sanāksmē.

Pēcprogrammas uzraudzība Īrijā un Portugālē

Iestādes informēs Eurogrupu par rezultātiem, kas panākti 6. pēcprogrammas uzraudzības misijā Īrijā un 5. pēcprogrammas uzraudzības misijā Portugālē. Abas misijas norisinājās laikā no 2016. gada novembra beigām līdz decembra sākumam.

Pēcprogrammas pārraudzības mērķis ir izvērtēt, vai pastāv riski, kas varētu apdraudēt dalībvalsts spējas atmaksāt aizdevumus, ko tā ir saņēmusi saskaņā ar finansiālās palīdzības programmu. Pārraudzību veic tik ilgi, kamēr ir atmaksāti vismaz 75 % no saņemtās palīdzības.

SVF apspriešanās ar eurozonas valstīm saistībā ar IV pantu

Eurogrupa apmainīsies viedokļiem par Starptautiskā Valūtas fonda sniegtajām atziņām, kas gūtas tā pagaidu misijā attiecībā uz apspriešanos ar eurozonu saistībā ar IV pantu.

SVF šādu apspriešanos katru gadu veic ar visiem tā locekļiem – gan atsevišķām valstīm, gan valūtas savienībām, tostarp ar eurozonu. Tas tiek veikts saskaņā ar SVF nolīguma IV pantu. Galīgais ziņojums par apspriešanos ir gaidāms jūnijā.

Eiropas pusgads: 2017. gada ieteikums eurozonai

Eurogrupa apspriedīs projektu Padomes ieteikumam par eurozonas ekonomikas politiku 2017. gadā.

Šo ieteikumu uzmanības centrā būs izaugsmes un darbvietu radīšana, fiskālā politika un banku savienības izveides pabeigšana.

Pēc apspriedēm eurogrupā ieteikuma projektu 27. janvārī apstiprinās ECOFIN padome.

Budžeta plānu projekti – Spānija un Lietuva

Eurogrupa apspriedīs Spānijas un Lietuvas atjauninātos budžeta plānus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2017. gada 17. janvārī publicētajiem atzinumiem.

Abu valstu budžeta plānu projekti tika iesniegti pagājušā gada oktobrī un balstījās uz nemainīgas politikas scenāriju, tāpēc ka valstis tajā laikā atradās vēlēšanu procesā un to valdībām nebija pilnas budžeta pilnvaras. Tādēļ pēc tam, kad tika ieceltas to jaunās valdības, tām bija jāiesniedz atjaunināts plāns.