Eurogrupa, 20.02.2017.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 20.02.2017.
  • 15:00
  • Brisele

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Grieķija – pašreizējais stāvoklis

Iestādes (Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka, Starptautiskais Valūtas fonds un Eiropas Stabilizācijas mehānisms) un Grieķijas finanšu ministrs Eiklīds Cakalots (Euclid Tsakalotos) informēja Eurogrupu par otro Grieķijas ekonomikas korekciju programmas pārskatīšanu, kuras galvenie neatrisinātie jautājumi ir vidēja termiņa (2018. gada un pēc tam) fiskālā stratēģija un darba tirgus reforma.

Eurogrupa atzinīgi vērtēja starp Grieķijas iestādēm un iepriekš minētajām iestādēm panākto kopīgo izpratni, kas pārskatīšanas misijai ļauj atgriezties Atēnās un atsākt darbu, lai noslēgtu dienestu līmenī panākto vienošanos par politikas reformām saistībā ar programmas otro pārskatīšanu.

Dienestu līmenī panāktā vienošanās ir priekšnoteikums sekmīgai pārskatīšanas pabeigšanai un līdz ar to arī finansiāla atbalsta saņemšanai.

Tematiska diskusija par izaugsmi un nodarbinātību: uzņēmējdarbības īstenošanas ērtums

Ministri apmainījās ar valstu paraugpraksi labvēlīgu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanai, kam ir būtiska ietekme uz ekonomikas izaugsmes potenciālu. Diskusijās galveno uzmanību pievērsa tādiem jautājumiem kā publisko pakalpojumu efektivitāte un administratīvais un regulatīvais slogs.

Diskusiju rezultāti būs pamats Eurogrupas diskusijām par investīcijām šā gada aprīlī.

Ekonomiskā prognoze eurozonai 2017. un 2018. gadā

Eurogrupa apmainījās viedokļiem par ekonomisko situāciju eurozonā, ņemot vērā Eiropas Komisijas sniegto 2017. gada ziemas ekonomikas prognozi.

Rit eurozonas atveseļošanās ceturtais secīgais gads, IKP pieaugumam 2016. gada beigās sasniedzot 1,7 %. Bezdarba līmenis bija 9,6 %, kas ir zemākais rādītājs kopš 2009. gada maija. Samazinājās arī valsts budžeta deficīts un parāds.

Saskaņā ar prognozi ekonomikas atlabšana eurozonā turpināsies, lai gan neskaidrība par attīstības perspektīvām ir pieaugusi. Paredzams, ka reālais IKP pieaugums 2017. gadā sasniegs 1,6 % un 2018. gadā – 1,8 %.

Eurogrupa kopumā piekrita Eiropas Komisijas atzinumiem.

Savā sanāksmē, kas notika līdztekus Eurogrupas sanāksmei, Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) valde atkārtoti iecēla Klausu Reglingu (Klaus Regling) par ESM rīkotājdirektoru uz otro pilnvaru termiņu, kurš sāksies 2017. gada 8. oktobrī.

Pēdējo reizi pārskatīts 21.02.2017.