Eurogrupa, 20.03.2017.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 20.03.2017.
  • 15:00
  • Brisele

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Budžeta plānu projekti un Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošana

Eurogrupa pievērsās jautājumam par to, kā eurozonas dalībvalstis īsteno savus budžeta plānu projektus 2017. gadam un apņemšanās, kas izklāstītas Eurogrupas 2016. gada 5. decembra un 2017. gada 26. janvāra paziņojumos. Novērtējums tika veikts, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2017. gada ziemas prognozi, un tas būtiski neatšķiras no novērtējumiem, kas tika veikti 2016. gada decembrī un šā gada janvārī.

Eurogrupa vienojās vēlreiz pārskatīt situāciju šā gada pavasarī.

Tematiska apspriede par izaugsmi un nodarbinātību – pensiju sistēmas

Eurogrupa turpināja apspriedi par eurozonas pensiju sistēmām. Šoreiz ministri izskatīja analītisko darbu, ko nesen veica Eiropas Komisija, un vienojās sākt salīdzinošo novērtēšanu dalībvalstu starpā.

Pensiju sistēmu salīdzinošā novērtēšana tiks balstīta uz rādītāju kopumu (tostarp pensiju sistēmu fiskālo ilgtspējību) un valstu paraugpraksi. Sīkāka informācija ir izklāstīta Eurogrupas paziņojumā.

Šo jautājumu pēdējoreiz apsprieda 2016. gada jūnijā, kad ministri vienojās par vienotu principu kopumu pensiju ilgtspējības stiprināšanai.

Grieķija

Iestādes (Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka, Starptautiskais Valūtas fonds un Eiropas Stabilizācijas mehānisms) un Grieķijas finanšu ministrs Eiklīds Cakalots (Euclid Tsakalotos) informēja Eurogrupu par norisēm saistībā ar otro Grieķijas makroekonomikas korekciju programmas pārskatīšanu.

Grieķijas iestādes un minētās iestādes turpina īstenot centienus, lai drīzumā noslēgtu dienestu līmeņa vienošanos, pamatojoties uz pagājušajā mēnesī panākto kopīgo izpratni. Tuvākajās dienās tās Briselē noturēs intensīvas sarunas, īpašu uzmanību pievēršot galvenajiem vēl neatrisinātajiem jautājumiem. Tie cita starpā ir izaugsmi veicinoša Grieķijas publisko finanšu līdzsvarošana vidējā termiņā (2018. gadā un pēc tam) un darba tirgus reforma.

Dienestu līmenī panāktā vienošanās ir nepieciešamais priekšnoteikums tam, lai sekmīgi pabeigtu programmas pārskatīšanu un līdz ar to saņemtu turpmāku finansiālo atbalstu, kas pieejams saskaņā ar programmu.

Pēdējo reizi pārskatīts 21.03.2017.