Eurogrupa, 07.04.2017.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 07.04.2017.
  • 09:00
  • Valleta

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Grieķija

Eurogrupa tika informēta par notikumu attīstību intensīvajās sarunās, kas pēdējā mēneša laikā notikušas starp Eiropas Komisiju, Eiropas Centrālo banku, Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Stabilizācijas mehānismu, un Grieķijas valdību.

Iestādes un Grieķijas iestādes panāca vienošanos par galvenajiem politikas reformu elementiem, lai varētu virzīties uz priekšu attiecībā uz otro pašreizējās makroekonomikas korekciju programmas pārskatīšanu, kas ir nepieciešams, lai atsāktu turpmāku finansiālu palīdzību Grieķijai. Šī vienošanās attiecas uz reformu apjomu, norises grafiku un secību.

Iestādes pēc iespējas drīz turpinās tehnisko darbu Atēnās, lai drīzumā noslēgtu dienestu līmeņa vienošanos.

Tematiska apspriede par izaugsmi un nodarbinātību: investīcijas

Eurogrupa turpināja pērnā gada jūlijā aizsāktās diskusijas par ieguldījumu veicināšanu un pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīti kopīgi principi attiecībā uz to, kā virzīt valstu politiku šajā jomā.

Šie principi attiecas uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, valsts pārvaldes efektivitātes palielināšanu, prioritātes piešķiršanu augstas kvalitātes publiskajiem ieguldījumiem, lai sekmētu izaugsmi un izaugsmes potenciālu, uz tirgu balstītu uzņēmējdarbības finansēšanas avotu izstrādi un privātos ieguldījumus traucējošu regulatīvo šķēršļu novēršanu.

Banku savienība: eurozonas aspekti

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy) iesniedza ECB gada pārskatu par uzraudzības darbībām 2016. gadā.

Valdes prioritātes 2017. gadam ietver vēl vairāk saskaņot valstu uzraudzības standartus banku savienībā, risināt jautājumu par ienākumus nenesošiem aizdevumiem banku bilancē, kas dažās dalībvalstīs joprojām ir problemātiski, un uzlabot banku rentabilitāti un tādējādi to spējas finansēt ekonomiku.

Vienotās noregulējuma valdes (VNV) priekšsēdētāja Elke Kēniga (Elke König) informēja Eurogrupu par VNV darbībām. Viņa ziņoja par panākumiem, kas gūti saistībā ar noregulējuma plānošanu, kā arī par banku iemaksām vienotajā noregulējuma fondā.

Kipra: uzraudzība pēc programmas darbības beigām

Iestādes, kuras piedalās pēcprogrammas pārskatīšanā, un Kipras finanšu ministrs Haris Georgiadis (Harris Georgiades) īsi informēja par rezultātiem, kas gūti nesenajā pēcprogrammas uzraudzības misijā Kiprā.

Viņi apliecināja ministriem, ka Kipras iestādes aizvien ir apņēmības pilnas turpināt pienācīgu ekonomikas politiku. Viņi arī apstiprināja, ka nepastāv risks, ka Kipra varētu neatmaksāt aizdevumus, ko tā saņēmusi no Eiropas Stabilizācijas mehānisma saistībā ar makroekonomikas korekciju programmu (2013–2016).

Pēdējo reizi pārskatīts 10.04.2017.