Eurogrupa, 22.05.2017.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 22.05.2017.
  • 15:00
  • Brisele

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Grieķija

Eurogrupa pauda gandarījumu par provizorisko vienošanos starp Grieķiju un iestādēm par jaunu politikas reformu kopumu, ar ko atbalstīt valsts ekonomikas atveseļošanos. Vienošanās ir nozīmīgs solis ceļā uz to, lai pabeigtu Grieķijas makroekonomikas korekciju programmas otro pārskatīšanu.

Eurogrupa atzinīgi novērtēja progresu, ko Grieķija panākusi, jau paveicot būtisku daļu apstiprināto priekšdarbu.

Grieķijas ieviestie reformu pasākumi aptver tādas jomas kā pensijas, ienākuma nodoklis, darba tirgus un enerģētika. Tiem būtu jāatbalsta izaugsmi veicinoša ekonomikas līdzsvara atjaunošana un jāpadara noturīgāka Grieķijas vidēja termiņa fiskālā stratēģija.

Eurogrupā notika padziļinātas diskusijas par Grieķijas valsts parāda atmaksājamību, bet vispārēja vienošanās netika panākta. Turpmākajās nedēļās, pamatojoties uz to, par ko tika panākta vienošanās 2016. gada maijā, turpināsies darbs, lai nākamajā Eurogrupas sanāksmē panāktu galīgo noslēgumu.

Ekonomiskā situācija eurozonā

Pēc tam, kad Komisija bija iepazīstinājusi ar savu 2017. gada 11. maijā publicēto 2017. gada pavasara ekonomisko prognozi, Eurogrupa apmainījās viedokļiem par ekonomisko situāciju un nesenajām norisēm inflācijas jomā.

Spānija: 7. pēcprogrammas uzraudzības misija

Eurogrupu īsumā informēja par galvenajiem konstatējumiem 7. pēcprogrammas uzraudzības misijā Spānijā, kuru 24.–26. aprīlī īstenoja Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālā bankas darbinieki.

Misija apstiprināja, ka nepastāv risks, ka Spānija varētu neatmaksāt aizdevumu, ko tā saskaņā ar Eiropas Stabilizācijas mehānisma atbalstīto programmu saņēma, lai laikposmā no 2012. līdz 2014. gadam pārstrukturētu banku sektoru.

Pēdējo reizi pārskatīts 02.06.2017.