Eurogrupa, 10.07.2017.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 10.07.2017.
  • 15:00

Informācija par sanāksmi

Galvenie rezultāti

Valstu maksātnespējas regulējumi: ienākumus nenesoši aizdevumi

Eurogrupa apsprieda maksātnespējas regulējumus eurozonā, galveno uzmanību pievērošot to lomai valstu uzraudzības praksē attiecībā uz ienākumus nenesošiem aizdevumiem.

Diskusija bija balstīta uz pētījumu, ko veikusi Eiropas Centrālā banka, un Eiropas Komisijas sniegto informāciju.

Labi funkcionējošs maksātnespējas regulējums ir nepieciešams, lai ātri un efektīvi samazinātu pārmērīgi lielus parādus un uzlabotu banku spēju kreditēt ekonomiku.

Darbs šajā jomā turpināsies ar mērķi sākt paraugprakses apmaiņu.

Banku sektors

Eiropas Centrālās bankas Banku uzraudzība, Vienotā noregulējuma valde un Eiropas Komisija informēja Eurogrupu par nesenajām aktuālajām norisēm banku sektorā, jo īpaši Itālijā.

Īrija – pēcprogrammas uzraudzība

Ministri uzklausīja informāciju par galvenajiem konstatējumiem, kas gūti 7. pēcprogrammas uzraudzības misijā, kuru Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka (ECB) veica Dublinā no 16. līdz 19. maijam.

Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM) misijā piedalījās saistībā ar agrīnās brīdināšanas sistēmu, kura ir paredzēta tam, lai noteiktu programmā iesaistītās valsts spēju atmaksāt aizdevumus Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentam (ESFI)/ESM.

Misija konstatēja, ka risks, ka Īrija varētu nespēt atmaksāt šīs korekciju programmas ietvaros saņemtos aizdevumus, joprojām ir zems. Īrija programmu sekmīgi pabeidza 2013. gadā.

SVF iepazīstināja ar rezultātiem, kas gūti tā IV panta konsultācijās ar Īriju.

Eurozonas fiskālā nostāja

Eurogrupa apsprieda eurozonas fiskālo nostāju, pamatojoties uz Eiropas Komisijas un Eiropas Fiskālās padomes sniegto informāciju. Iestādes un ministri bija vienisprātis, ka 2018. gadā eurozonai kopumā būtu piemērota visumā neitrāla fiskālā nostāja.

Diskusija palīdzēs ievirzīt gatavošanos eurozonas dalībvalstu budžeta plāna projektiem 2018. gadam, kas tām jāpabeidz līdz 15. oktobrim un jāiesniedz Eiropas Komisijai pārskatīšanai.

Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) padziļināšana

Ministri rīkoja vispārēju diskusiju par turpmāku EMS padziļināšanu, ņemot vērā pārdomu dokumentu, kuru Eiropas Komisija par šo tematu publicēja 2017. gada 31. maijā.

Pēdējo reizi pārskatīts 11.07.2017.