Eurogrupa, 15.09.2017.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 15.09.2017.
  • 09:00
  • Tallina

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Grieķija

Grieķijas finanšu ministrs Eiklīds Cakalots (Euclid Tsakalotos) un iestādes (Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Stabilizācijas mehānisms un Starptautiskais Valūtas fonds) informēja Eurogrupu parpašreizējo stāvokli patlaban notiekošajā Grieķijas ekonomikas korekciju programmā.

Viņi iepazīstināja ar programmas nesen sāktās trešās pārskatīšanas grafiku. Grieķijai būs jāizpilda aptuveni 95 darbības; daudzas no tām attiecas uz iepriekš programmas gaitā pieņemto tiesību aktu īstenošanu.

Temati, kas tiks aplūkoti trešajā pārskatīšanā, ietvers Grieķijas budžetu 2018. gadam, sociālo pabalstu pārskatīšanu, darba tirgus reformu, ar valsts pārvaldi saistītus jautājumus, stratēģijas īstenošanu sakarā ar ienākumus nenesošiem aizdevumiem, enerģētikas nozares reformu un privatizāciju.

Tematiska diskusija: ekonomikas noturība EMS

Ministri apmainījās viedokļiem par to, kā palielināt ekonomikas noturību ekonomiskajā un monetārajā savienībā.

Viņi noteica vairākas politikas jomas, kur, veicot uzlabojumus, varētu panākt lielāku ekonomikas noturību. Tās ietver nepieciešamību īstenot ekonomikas dažādošanu, darba un ražojumu tirgu elastību, nodokļu stimulus investīcijām, iestāžu kvalitāti un citas jomas.

Šī sākotnējā diskusija palīdzēs virzīt Eurogrupas konkrētākas tematiskās diskusijas par izaugsmi un nodarbinātību nākotnē.

Ekonomikas noturība attiecas uz valsts spēju novērst un pārvarēt ekonomikas satricinājumus. Tas ir īpaši svarīgi eurozonai, kur valstīm ir vienota valūta un kur tās ir savstarpēji cieši saistītas un nepietiekama ekonomikas noturība vienā valstī var strauji izraisīt nopietnas sekas citās eurozonas ekonomikās.

Pēdējo reizi pārskatīts 20.09.2017.