Eurogrupa, 09.10.2017.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 09.10.2017.
  • 15:00
  • Luksemburga

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

EMS padziļināšana: Eiropas Stabilizācijas mehānisma loma

Eurogrupā notika diskusijas par iespējamiem turpmākiem Eiropas Stabilizācijas mehānisma uzdevumiem un funkcijām saistībā ar notiekošajām plašākām debatēm par ekonomiskās un monetārās savienības nākotni.

Šajās sākotnējās diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta tam, kāda varētu būt ESM loma krīžu pārvaldībā un attiecībā uz banku savienību, kā arī tam, kā šī iespējamā jaunā loma ietekmētu tā pārvaldības struktūru un vietu EMS struktūrā.

Tematiskās diskusijas par izaugsmi un nodarbinātību: darbaspēka nodokļu samazinājumu finansēšana

Ministri apmainījās viedokļiem par darbaspēka nodokļu samazinājumu finansēšanu un dalījās ar valstu paraugpraksi šajā jomā. Paredzams, ka Eurogrupa šo jautājumu gada beigās izskatīs vēlreiz – saistībā ar ikgadējo eurozonas dalībvalstu nākamā gada budžeta plānu projektu pārskatīšanu.

Saistībā ar Eiropas pusgadu – ES ikgadējo politikas koordinēšanas procesu – eurozonai ir ieteikts samazināt nodokļu slogu darbaspēkam. Nodokļu īpatsvars darbaspēka izmaksās eurozonā ir starp lielākajiem pasaulē, un tā samazināšana varētu palīdzēt ekonomikas izaugsmei un darbvietu radīšanai. Tā kā vairākās eurozonas valstīs darbaspēka nodokļi ir nozīmīga valsts ienākumu daļa, svarīgs ir jautājums, kā finansēt darbaspēka nodokļu samazinājumus.

Pēcprogrammas uzraudzības misija Portugālē

Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Stabilizācijas mehānisms un Starptautiskais Valūtas fonds sniedza informāciju Eurogrupai par rezultātiem, kas gūti sestajā pēcprogrammas uzraudzības misijā Portugālē. Misija ilga no 2017. gada 26. jūnija līdz 4. jūlijam.

Galvenie misijas konstatējumi bija pozitīvi. Portugāles ekonomikas un finansiālā situācija turpina uzlaboties, un tās vidējā termiņa un ilgtermiņa spēja atmaksāt parādu joprojām ir laba.

Pēdējo reizi pārskatīts 10.10.2017.