Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
Svarīgākais Eurosamitā par Grieķiju 2015. gada 12. jūlijā 

Galvenie rezultāti

Eurozonas dalībvalstu vadītāji 2015. gada 13. jūlijā principā vienojās par to, ka ir gatavi sākt sarunas par ESM finansiālās palīdzības programmu Grieķijai

Lai sarunas varētu oficiāli sākties, ir jāizpilda vairāki stingri nosacījumi.

Vienošanās vispirms būs jāapstiprina Grieķijas parlamentam un vairākiem valstu parlamentiem.

"Es esmu gandarīts par gūto progresu un par Grieķijas konstruktīvo nostāju, kas palīdz atgūt eurozonas partneru uzticēšanos," teica Eurosamita priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk).

Nākamie pasākumi

Pēc valsts procedūrām Eurogrupa strādās kopā ar iestādēm, lai strauji virzītu uz priekšu sarunas. Arī eurozonas finanšu ministri steidzami apspriedīs to, kā palīdzēt Grieķijai īstermiņā apmierināt savas finanšu vajadzības ar pagaidu finansējumu. 

Skatīt arī