Augstākā līmeņa trīspusēja sociālo lietu sanāksme, 18.10.2017.

Eiropadome
  • Eiropadome
  • 18.10.2017.
  • Priekšsēdētājs Donalds Tusks

Šīs augstākā līmeņa trīspusējās sociālo lietu sanāksmes par izaugsmi un nodarbinātību galvenais temats ir: "Eiropas nākotnes veidošana – noturības stiprināšana un ekonomiskā un sociālā progresa veicināšana visiem".

Diskusiju uzmanības centrā būs šādas trīs jomas:

  • Eiropas sociālā dimensija;
  • līdzšinējais progress un veidi, kā uzlabot sociālo partneru iesaisti politikā un reformās valstu līmenī;
  • ieguldījumi izglītībā digitālajā ekonomikā un sabiedrībā.

Programma

14:00

Sanāksme ("Europa" ēka)

17:00

Kopīga fotografēšanās ("Europa" ēka)

17:15

Preses konference ("Europa" ēka)

Kas ir augstākā līmeņa trīspusējā sanāksme?

Tā ir forums, kurā ES iestādes to priekšsēdētāju līmenī risina dialogu ar Eiropas sociālajiem partneriem to augstākās vadības līmenī. Augstākā līmeņa sanāksmi kopīgi vada Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un rotējošās prezidentvalsts valsts vai valdības vadītājs; šoreiz tas ir Igaunijas premjerministrs.

Darba devējus pārstāv Eiropas Biznesa konfederācija (BusinessEurope), Eiropas Darba devēju un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu centrs (CEEP) un Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija (UEAPME).

Arodbiedrības pārstāv Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC).

Pēdējo reizi pārskatīts 16.10.2017.