Eiropadome, 19.–20.10.2017.

Eiropadome
 • Eiropadome
 • 19.–20.10.2017.
 • Brisele
 • Priekšsēdētājs Donalds Tusks

Informācija medijiem

19. oktobrī ES vadītāji apsprieda migrācijas, digitālās Eiropas, aizsardzības un ārējo attiecību jautājumus. Viņi par šiem četriem jautājumiem pieņēma secinājumus.

20. oktobrī Eiropadome (50. pants) ES27 sastāvā izvērtēja stāvokli "Brexit" sarunās un pieņēma secinājumus.

ES vadītāji tikās arī neoficiāli, lai apstiprinātu Vadītāju programmu – konkrētu darba programmu, kas noteiks ES turpmākās rīcības virzienu.

Galvenie rezultāti

Migrācija

ES vadītāji bija vienisprātis, ka "visaptverošā, pragmatiskā un izlēmīgā" migrācijas stratēģija, kuras mērķis ir atjaunot kontroli pār ārējām robežām un samazināt ieceļojošo un jūrā bojāgājušo skaitu, dod rezultātus un būtu jākonsolidē.

Tajā pašā laikā viņi uzsvēra, ka ir jāievēro modrība attiecībā uz visiem migrācijas maršrutiem un jābūt gataviem reaģēt uz jebkādām jaunām tendencēm un norisēm.

Samits aicināja uz turpmāku rīcību, tostarp:

 • atbalstīt tieši skartās ES dalībvalstis,
 • cieši sadarboties ar izcelsmes un tranzīta valstīm, tostarp ar Turciju un Rietumbalkāniem,
 • izvērst turpmākus centienus kāpināt atgriešanu,
 • piemērot nepieciešamos ietekmes līdzekļus, izmantojot ES rīcībpolitikas, piemēram, tirdzniecības vai attīstības jomā, lai uzlabotu atgriešanas rādītājus un novērstu nelikumīgu migrāciju.

ES vadītāji arī atkārtoti pauda atbalstu Šengenas sistēmai. Viņi teica, ka pēc iespējas drīz "atgriezīsies pie Šengenas", ņemot vērā ES dalībvalstu drošības intereses.

Viņi arī ir apņēmušies sarunas par Dublinas sistēmas reformu turpināt decembra samitā, lai 2018. gada pirmajā pusgadā panāktu konsensu.

Infografika – Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Vidusjūras centrālās daļas maršruts

Pateicoties ES un tās dalībvalstu, it īpaši Itālijas, centieniem, Vidusjūras centrālās daļas maršrutā 2017. gada trešajā ceturksnī nelikumīgi ieceļojušu personu skaits ir samazinājies gandrīz par 70 % salīdzinājumā ar to pašu laikposmu 2016. gadā.

"Vadītāji vienojās premjerministram Džentiloni (Gentiloni) sniegt lielāku atbalstu Itālijas sadarbībā ar Lībijas iestādēm. Mums ir reāla iespēja slēgt Vidusjūras centrālās daļas maršrutu."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks 2017. gada 19. oktobra Eiropadomes sanāksmes preses brīfingā

Samitā ES vadītāji aicināja veikt papildu centienus, tostarp:

 • sadarboties ar Lībiju un tās kaimiņiem, lai pastiprinātu robežkontroli un atbalstītu vietējās kopienas migrācijas maršrutos Lībijā,
 • pastiprināt centienus izveidot pastāvīgu ES klātbūtni Lībijā,
 • sniegt pietiekamu un mērķtiecīgu finansējumu ar migrāciju saistītiem projektiem Ziemeļāfrikā.

Digitāla Eiropa

Eiropadome uzsvēra, ka tā "ir gatava darīt visu nepieciešamo, lai Eiropa kļūtu digitāla", pamatojoties uz Tallinas 29. septembra digitālā samita secinājumiem.

Vadītāji pievērsās tam, kā ES varētu izmantot iespējas un risināt digitalizācijas radītos problēmjautājumus. Viņi vienojās par virkni prioritāšu, lai izveidotu veiksmīgu digitālo Eiropu, piemēram:

 • digitālajam laikmetam pilnībā pielāgot pārvaldības iestādes un publisko sektoru,
 • līdz 2018. gada beigām pabeigt digitālā vienotā tirgus stratēģiju,
 • izveidot pirmšķirīgu infrastruktūru un sakaru tīklu,
 • pieņemt kopēju pieeju kiberdrošībai,
 • pastiprināt centienus, lai apkarotu terorismu un tiešsaistē izdarītus noziegumus,
 • panākt digitālajam laikmetam atbilstošu efektīvu un taisnīgu nodokļu sistēmu.

Eiropadome aicināja iestādes pastiprināt likumdošanas darbu un dalībvalstis – īstenot ES tiesību aktus un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai veidotu jauno digitālo laikmetu.

Aizsardzība

ES vadītāji atsāka diskusijas par pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) aizsardzības jomā. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties PESCO, tiek mudinātas par savu nodomu paziņot Padomei un Augstajai pārstāvei. Tas ļautu PESCO sākt līdz gada beigām.

Attiecībā uz Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu Eiropadome aicināja līdz gada beigām panākt vienošanos.

Eiropadome arī atzinīgi vērtēja koordinētā ikgadējā pārskata par aizsardzību (CARD) izmēģinājuma kārtas sākšanu, kam būtu jāpalīdz Eiropas Savienībā sekmēt ciešāku sadarbību aizsardzības jomā.

Ārējās attiecības

Eiropadome aicināja KTDR izbeigt savas kodolieroču un ballistisko raķešu programmas un uzsvēra, ka ilgstošs miers un atteikšanās no kodolieročiem Korejas pussalā ir jāpanāk ar miermīlīgiem līdzekļiem.

Eiropadome arī atkārtoti apstiprināja pilnu apņemšanos attiecībā uz vienošanos par Irānas kodolprogrammu un deva apstiprinājumu Ārlietu padomes 2017. gada 16. oktobra paziņojumam.

Infografika – Leaders' Agenda

Infographic - Leaders' Agenda

Vadītāju programma

Piektdienas rītā vadītāji apstiprināja Vadītāju programmu neformālās brokastīs.

"Šodien mēs apspriedām Vadītāju programmu nākamo divu gadu darbam, un es esmu priecīgs par visu ES līderu vienprātīgo atbalstu šā plāna uzsākšanai."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks preses brīfingā par Eiropadomes sanāksmēm un Vadītāju programmu

Vadītāju programma ir konkrēta darba programma, lai noteiktu ES rīcību līdz 2019. gada jūnijam. To sagatavoja priekšsēdētājs Tusks (Tusk), konsultējoties ar visiem ES valstu un valdību vadītājiem.

"Brexit" sarunas

Eiropadome (50. pants) ES27 sastāvā aicināja panākt lielāku virzību jautājumos par pilsoņu tiesībām, robežu ar Īriju un finansiālajām saistībām. ES27 vadītāji vienojās sākt iekšēju gatavošanos otrajam posmam "Brexit" sarunās.

"Sarunas turpinās, un mēs turpināsim pret tām attiekties pozitīvi un konstruktīvi. Tā kā mēs visi aktīvi strādājam, lai panāktu vienošanos, es ceru, ka mums decembrī izdosies pāriet uz otro sarunu posmu."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks preses brīfingā par Eiropadomes sanāksmēm un Vadītāju programmu
Pēdējo reizi pārskatīts 23.10.2017.