Ārlietu padome, 14.–15.11.2016.

ES padome
Pēdējo reizi pārskatīts 16.11.2016.