10. ASEM samits, Milāna, 16.–17.10.2014.

Eiropadome
  • Eiropadome
  • 16.–17.10.2014.
  • Itālija

Āzijas un Eiropas sanāksmi (ASEM samitu) vadīja Eiropadomes priekšsēdētājs, un to Milānā rīkoja Itālijas valdība. Tajā pulcējās vairāk nekā 50 Eiropas un Āzijas valstu vadītāji, lai apspriestu Eiropas un Āzijas attiecību paplašināšanos.

11. ASEM samitu 2016. gadā vadīs un rīkos Mongolija. 12. ASEM ārlietu ministru sanāksmi (ASEM FMM12) vadīs ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos, un to 2015. gada 5. un 6. novembrī rīkos Luksemburgas valdība.

Samita diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta jautājumam par atbildīgu partnerību ilgtspējīgai izaugsmei un drošībai. Sanāksme sniedza būtisku izdevību darīt zināmu stingro Eiropas apņemšanos attiecībā uz Āziju.

Veicināt ekonomisko un finansiālo sadarbību, uzlabojot Eiropas un Āzijas savienojamību

Pirmajā plenārsēdē 16. oktobrī valstu vadītāji uzmanību veltīja tam, kā uzlabot ekonomisko un finansiālo sadarbību – tirdzniecība un investīcijas ir ļoti svarīgas izaugsmei un nodarbinātībai. Vadītāji pauda apņēmību gan Eiropā, gan Āzijā īstenot strukturālas reformas, lai uzlabotu pasaules ekonomikas un finansiālās izredzes. Vadītāji arī apsprieda savienojamības jautājumu un aicināja uzlabot transporta savienojumus, kā arī digitālos sakarus starp Eiropu un Āziju. To mērķis ir atvieglot preču, kapitāla, pakalpojumu plūsmu un personu pārvietošanos pa tā dēvēto Jauno zīda ceļu.

Eiropas un Āzijas partnerība globālu jautājumu risināšanai savstarpēji saistītā pasaulē

Otrā sēde bija veltīta sinerģijām tādos globālos jautājumos kā

  • ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšana pirms klimata konferences 2015. gadā Parīzē,
  • centieni, kas īstenoti, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus, un ilgtspējīgas attīstības programma laikposmam pēc 2015. gada,
  • cilvēktiesības, katastrofu pārvarēšana un enerģētiskā drošība.

Intensīvāks dialogs un ciešāka sadarbība starp Eiropu un Āziju un ASEM turpmākā virzība

Vadītājiem bija iespēja apmainīties viedokļiem par reģionāliem un starptautiskiem jautājumiem un apspriest turpmāko ASEM virzību. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam par to, kā cīnīties pret drošības apdraudējumu pamatcēloņiem, un par terorisma apkarošanu. Tika apspriesta arī situācija Tuvajos Austrumos, Sīrijā un Irākā, kā arī abās pasaules daļās, tostarp Ukrainā un Korejas pussalā. Vadītāji atzina, ka nesenie notikumi tiešā veidā ietekmē starptautisko un reģionālo mieru un drošību, kā arī Eiropas un Āzijas ekonomikas attīstību un turpmāko labklājību.

Viņiem bija arī iespēja apmainīties viedokļiem ar Āzijas un Eiropas Parlamentārās partnerības (ASEP), Āzijas un Eiropas Tautu foruma (AEPF) un Āzijas un Eiropas Uzņēmējdarbības foruma (AEBF) pārstāvjiem.

Divpusējas un daudzpusējas sanāksmes 2014. gada līdztekus ASEM samitam

Daudzpusēja sanāksme – ES un ASEAN valstu vadītāju sanāksme

Divpusēja sanāksme – priekšsēdētājs Van Rompejs (Van Rompuy) un priekšsēdētājs Barrozu (Barroso) tikās ar Japānas premjerministru Šinzo Abi (Shinzo Abe). 

Viņi apsprieda, kā norit sarunas par stratēģiskās partnerības un brīvās tirdzniecības nolīgumu, un ārpolitikas jautājumus to attiecīgajās kaimiņvalstīs Ukrainā un Austrumāzijā.

Divpusēja sanāksme – priekšsēdētājs Van Rompejs un priekšsēdētājs Barrozu tikās ar Ķīnas Tautas Republikas premjerministru Lī Kecjanu (Li Keqiang). 

Darba kārtībā bija tādi jautājumi kā ES un Ķīnas stratēģiskā partnerība, attiecības tirdzniecības un ieguldījumu jomā, situācija Ukrainā un Tuvajos Austrumos, kā arī starptautiskās sarunas par klimata pārmaiņām.

Papildu informācija par ASEM

ASEM izveidoja 1996. gadā kā Eiropas un Āzijas dialoga un sadarbības forumu.

Ik pēc diviem gadiem ASEM valstu un valdību vadītāji tiekas samitā, lai noteiktu ASEM prioritātes. Šie samiti notiek pārmaiņus Āzijā un Eiropā. Iepriekšējo samitu 2012. gadā rīkoja Vjentjanā, Laosā.

Ar samitu saistīti pasākumi

Gatavojoties samitam, tika rīkoti vairāki svarīgi ar to saistīti pasākumi. ASEM ne tikai rīko sanāksmes valdību līmenī, bet arī pulcina parlamenta deputātus, uzņēmējus, pilsoniskās sabiedrības, akadēmisko aprindu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, sekmējot tiešus personiskus kontaktus.

Pēdējo reizi pārskatīts 19.11.2014.