Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei – Briseles konference, 04.–05.04.2017.

ES padome
  • ES padome
  • 04.–05.04.2017.
  • Brisele
Sekojiet #syriaconf2017

Galvenie rezultāti

Eiropas Savienība, Vācija, Kuveita, Norvēģija, Katara, Apvienotā Karaliste un Apvienoto Nāciju Organizācija 2017. gada 5. aprīlī kopīgi vadīja Briseles konferenci par atbalstu Sīrijas un reģiona nākotnei.

"Tiecoties rast risinājumu krīzei, ir noteikti jāiegulda politisks darbs, lai Sīrijai un tās tautai nodrošinātu demokrātisku un brīvu nākotni. Tikai sīrieši var panākt vienošanos, kas garantēs mieru. Bet šodien paustā starptautiskās kopienas un reģiona apņemšanās atbalstīt sīriešus mierpilnas nākotnes nodrošināšanā ir ļoti nozīmīga. Šodien mēs esam likuši skaidri saprast, ka ilgstošs un iekļaujošs miers Sīrijā sīriešiem arī turpmāk būs mūsu kopīgā darba mērķis."

Federika Mogerīni, Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos

Sīrijas konflikts ir nesis neizmērojamu postu un cilvēku ciešanas. Dienu pēc uzbrukumiem Hān Šeihūnai (Khan Sheikhoun) konference nosodīja to, ka – kā konstatējis OPCW un ANO kopīgais izmeklēšanas mehānisms – Sīrijas valdība un ISIL/Da'esh ir izmantojuši ķīmiskos ieročus, kā arī uzbrukumus, kas tika veikti dienu pirms tam. Ķīmisko ieroču izmantošana – lai vai kas un lai vai kur to arī nedarītu – ir nekavējoties jāizbeidz.

Līdzpriekšsēdētāji pieņēma kopīgu deklarāciju, tostarp konkrētus pielikumus par atbalstu uzņēmējvalstu un bēgļu noturībai saistībā ar Sīrijas krīzi (attiecībā uz Jordāniju un Libānu).

Dalībnieki bija vienisprātis – lai risinātu iedzīvotāju milzīgās vajadzības gan Sīrijā, gan tās kaimiņvalstīs, un lai stiprinātu uzņēmējkopienu noturību, ir vajadzīgs ievērojams finansiāls atbalsts un inovatīva un holistiska pieeja. Pateicoties dalībnieku dāsnumam, 2017. gadam tika apsolīts finansējums $6 miljardu (€5,6 miljardu) apmērā.

Konferencē, kas notika ministru līmenī, vienkopus pulcējās pārstāvji no 70 valstīm, starptautiskajām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības.

ES un līdzpriekšsēdētāji ar ANO aģentūrām, citām starptautiskām organizācijām un nozīmīgiem NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem 4. aprīlī rīkoja paralēlas tematiskas sesijas, kurās pievērsās dažādiem aspektiem saistībā ar starptautisko atbalstu, kas sniegts, reaģējot uz krīzi Sīrijā un reģionā.

08:30

Tematiskā sesija – humanitārā situācija Sīrijā: vajadzības, izaicinājumi un turpmāka virzība

Vieta: Ēka "Residence Palace"

Eiropas humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida (Christos Stylianides) atklāšanas runa.

15:30

Tematiskā sesija – atbalstot uzņēmējvalstu un bēgļu noturību saistībā ar Sīrijas krīzi

Vieta: Ēka Residence Palace

Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisāra Johannesa Hāna (Johannes Hahn) noslēguma runa.

07:30

Delegāciju ierašanās / komentāri

Vieta: Ēka Europa

09:00

Atklāšanas sesija

Tostarp uzstāsies:

  • Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs (António Guterres)
  • ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni (Federica Mogherini)
  • Sīrijas kaimiņvalstu premjerministri: Hani al Mulki (Hani Al-Mulki) no Jordānijas un Saads al Hariri (Saad Al-Hariri) no Libānas
  • Citu līdzpriekšsēdētāju valstu ārlietu ministri: Zigmārs Gabriels (Sigmar Gabriel) no Vācijas; Šeihs Sabahs Halids al Hameds al Sabahs (Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah) no Kuveitas, Berge Brende (Børge Brende) no Norvēģijas, Šeihs Muhameds bin Abdelrahmans al Tani (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani of Qatar) no Kataras, Boriss Džonsons (Boris Johnson) no Apvienotās Karalistes
10:15

Kopīga fotografēšanās

10:45

Atbalsts Sīrijas nākotnei

Šo sesiju vadīja ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni

13:45
14:20

Izstāde par kultūras mantojuma atjaunošanu "Ceļoties augšup pēc nopostīšanas – Ebla, Nimruda, Palmīra" ("Rising from destruction – Ebla, Nimrud, Palmyra") – atklāšana

Justus Lipsius ēka

14:30

Atbalsts reģionam un bēgļiem – Londonas konferencē pausto apņemšanos pildīšana un turpmāka virzība

Sesiju atklāja un noslēdza Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns.
Šo sesiju kopīgi vadīja Vācija, Katara un Apvienotā Karaliste.

16:15

Sīrija – humānā palīdzība un noturība

Sesiju atklāja un noslēdza Eiropas humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis.
Šo sesiju kopīgi vadīja Norvēģija un Kuveita

18:00

Noslēguma piezīmes

Eiropas humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis

Pēdējo reizi pārskatīts 11.04.2017.