ES un Japānas samits, 06.07.2017.

Starptautisks samits
  • Starptautisks samits
  • 06.07.2017.

ES un Japānas samits notika 6. jūlijā Briselē. Samitā vadītāji paziņoja par politisku vienošanos attiecībā uz vērienīgu ES un Japānas brīvās tirdzniecības nolīgumu un ciešāku politisko sadarbību, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums.

Eiropas Savienību samitā pārstāvēja Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker).

Pēc samita vadītāji pieņēma paziņojumu, kā arī vēl vienu paziņojumu par Ziemeļkoreju.

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums

ES un Japānas vadītāji principā vienojās par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu. Ar šo nolīgumu tiks pastiprinātas ES un Japānas tirdzniecības un ekonomiskās partnerattiecības, risinot jautājumus, kas ir saistīti ar:

  • preču (tostarp automobiļu un piena produktu), pakalpojumu un investīciju tirgus pieejamību,
  • publisko iepirkumu, tostarp dzelzceļiem,
  • netarifa pasākumiem,
  • ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību,
  • intelektuālā īpašuma tiesībām.

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums veidos pamatu brīvas un taisnīgas tirdzniecības sekmēšanai starp divām nozīmīgākajām pasaules ekonomikām un attieksies no jebkāda veida protekcionisma. Ar to tiks arī stiprināta ES un Japānas apņemšanās strādāt vēl ciešāk kopā, lai turpmāk izveidotu jaunus starptautiskos standartus.

"Lai gan daži teic, ka atgriežas izolacionisma un sairšanas laikmets, mēs apliecinām, ka tā tas nav. Ka pasaulei noteikti nav jāatgriežas vēsturē pirms simts gadiem. Pilnīgi pretēji – tam tā nav jānotiek. Mēs ar Japānu to apliecinām."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks ES un Japānas samita preses konferencē Briselē

Attiecīgās sarunu grupas izstrādās nolīgumu galīgajā redakcijā, ļaujot drīz sākties iekšējām procedūrām gan ES, gan Japānā.

Stratēģiskās partnerības nolīgums

Japāna un ES arī principā panāca vienošanos par stratēģiskās partnerības nolīgumu. Tas veidos pamatu vēl intensīvākai un stratēģiskākai ES un Japānas sadarbībai.

Stratēģiskās partnerības nolīgumā ir izceltas kopīgās vērtības un kopējie principi, kuri veido ES un Japānas partnerības pamatu, tostarp – cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums.

"Šīs sarunas mēs varējām noslēgt, pamatojoties uz šīm kopīgajām vērtībām, kuras mēs ne tikai respektējam, bet kuras – saskaņā ar stratēģiskas partnerības nolīgumu – mēs esam apņēmušies veicināt. Pats svarīgākais – neviens nav zaudētājs."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks ES un Japānas samita preses konferencē Briselē

Ziemeļkoreja

Samitā vadītāji aicināja jau laikus pieņemt jaunuANO Drošības padomes rezolūciju par Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (KTDR), ņemot vērā neseno iespējams starpkontinentāla rādiusa ballistiskās raķetes palaišanu.

Viņi arī mudināja KTDR atteikties no visiem kodolieročiem un citiem masu iznīcināšanas ieročiem un ballistisko raķešu programmām un iesaistīties ticamā dialogā ar starptautisko kopienu.

Skatīt arī

Pēdējo reizi pārskatīts 07.07.2017.