Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
Priekšsēdētāja Donalda Tuska paziņojums presei pirms G20 samita, 2017. gada 7. jūlijs

G20 līderi tikās 7. un 8. jūlijā Hamburgā, Vācijā. Eiropas Savienību samitā pārstāvēja Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers. Šā gada samita temats bija "savstarpēji saistītas pasaules veidošana".

Līderi pieņēma deklarāciju, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta šādiem jautājumiem:

  • globalizācijas priekšrocību kopīga izmantošana;
  • izturētspējas veidošana;
  • ilgtspējīgu iztikas līdzekļu uzlabošana;
  • atbildības uzņemšanās.

Viņi pieņēma arī rīcības plānu par to, kā uzlabot sadarbību terorisma apkarošanas jomā un cīnīties pret ārvalstu kaujiniekiem teroristiem.

Attiecībā uz klimatu un enerģētiku līderi pieņēma zināšanai Amerikas Savienoto Valstu izstāšanos no Parīzes nolīguma. Pārējo G20 dalībvalstu līderi paziņoja, ka Parīzes nolīgums ir neatgriezenisks, un viņi apstiprināja G20 Hamburgas klimata un enerģētikas rīcības plānu izaugsmei.

Attiecībā uz migrācijas un bēgļu krīzi līderi vienojās pastiprināt koordināciju un vērsties pret cilvēku kontrabandistiem un tirgotājiem. Starp līderu prioritātēm bija arī migrācijas pamatcēloņu novēršana un atbalsta sniegšana izcelsmes un tranzīta valstīm.

"Migrantu kontrabanda ir organizēts bizness. Pagājušajā gadā Lībijā vien tas deva 1,6 miljardu dolāru lielu peļņu. Šī peļņa kontrabandistiem ļauj kontrolēt atsevišķas valsts daļas. Viņi arī sadarbojas ar teroristiem un apdraud Lībijas stabilizāciju vēl vairāk."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks preses konferencē pirms G20 samita 2017. gada 7. jūlijā

Līderi uzsvēra vajadzību palīdzēt cilvēkiem labāk izmantot iespējas un priekšrocības, ko sniedz globalizācija. Viņi apsprieda arī, kā turpināt veidot atklātu un noturīgu finanšu sistēmu.

Līderi apņēmās palielināt starptautisko sadarbību nodokļu jomā un finanšu pārredzamību, kā arī risināt jautājumu par tērauda ražošanas jaudas pārpalikumu.

Āfrikas attīstība joprojām bija svarīga G20 prioritāte. Līderi sāka G20 Āfrikas partnerību, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību kontinentā. Tas ietver G20 iniciatīvu jaunatnes nodarbinātībai lauku apvidos, kas palīdzēs līdz 2022. gadam izveidot 1,1 miljonu jaunu darbvietu.

Līderi uzsvēra to, cik svarīga ir digitalizācijas izmantošana, lai panāktu iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi. Lai cilvēkus labāk sagatavotu darbam nākotnē, būtiski svarīga ir digitālās pratības un prasmju veicināšana.

Līderi arī vienojās veikt turpmākus pasākumus, lai panāktu dzimumu līdztiesību. Viņi uzsvēra digitalizācijas un IKT nozīmi, sniedzot atbalstu sieviešu iespēju veicināšanai.

Turklāt līderi uzsvēra, ka vērtīga ir starptautiskā sadarbība veselības jomā, jo īpaši, lai labāk apkarotu mikrobu rezistenci.

Trīspadsmitais G20 samits notiks 2018. gadā Argentīnā.

Citi dokumenti, par kuriem panākta vienošanās

G20 līderi vienojās arī par vairākiem citiem dokumentiem:

ES prioritātes G20 līderu samitā

Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers kopīgā ES valstu vai to valdību vadītājiem nosūtītā vēstulē iepazīstināja ar svarīgākajiem samitā izskatāmajiem jautājumiem:

  • G20 loma, tiecoties panākt, lai globālā ekonomika darbotos visu interesēs,
  • atvērta un noteikumos balstīta daudzpusēja tirdzniecības sistēma un noturīga starptautiskā monetārā un finanšu sistēma,
  • ekonomiskie ieguvumi no rīcības klimata jomā un digitālās revolūcijas potenciāls,
  • nodokļu apiešana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas,
  • cīņa pret terorismu un teroristu finansēšanu,
  • kopīga atbildība par bēgļiem un migrantiem un partnerattiecības ar Āfriku, lai sekmētu ieguldījumus, izaugsmi un nodarbinātību.

Vispārīga informācija

G20 ietilpst 19 valstis un Eiropas Savienība. G20 dalībvalstis pārstāv vairāk nekā 80 % pasaules iekšzemes kopprodukta, un tajās dzīvo gandrīz divas trešdaļas pasaules iedzīvotāju.

G20 samits tika izveidots vispasaules finanšu krīzes laikā 2008. gadā, lai palielinātu starptautisko ekonomisko sadarbību. Kopš tā laika G20 locekļi tiekas ik gadu, lai spriestu par dažādiem jautājumiem saistībā ar sadarbību ekonomikas un finanšu jomā.

ES kā G20 locekle

Eiropas Savienība ir pilntiesīga G20 locekle līdztekus četrām tās dalībvalstīm: Francijai, Vācijai, Itālijai un Apvienotajai Karalistei. Turklāt Spānija ir G20 pastāvīgā pieaicinātā locekle, bet Nīderlandei ir partnervalsts statuss.

ES pie G20 sarunu galda ir pašai sava vieta, jo tā ir viena no pasaules ekonomikas lielvarām ar īpašu kompetenci tirdzniecības lietās, ekonomikas politikā, finanšu regulējuma, attīstības, enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā.