ES un Ukrainas samits, 12.–13.07.2017.

Starptautisks samits
  • Starptautisks samits
  • 12.–13.07.2017.
  • Kijeva

Informācija par sanāksmi

Galvenie rezultāti

Samitā Kijevā atzinīgi tika novērtēta Asociācijas nolīguma ratifikācijas pabeigšana un tas, ka nesen stājusies spēkā vīzu režīma liberalizācija Ukrainas pilsoņiem, – tie abi ir būtiski soļi ceļā uz ES un Ukrainas partnerības pastiprināšanu.

"Šis samits ir piemērots brīdis, lai atzīmētu spēcīgo un arvien dziļāko draudzību starp Eiropas Savienības un Ukrainu."

Donalds Tusks, Eiropadomes priekšsēdētājs

Līderi apsprieda:

  • to, cik svarīgi ir īstenot vērienīgu reformu procesu, jo īpaši korupcijas apkarošanas jomā,
  • konfliktu Ukrainas austrumu daļā un Krievijas nelikumīgo Krimas un Sevastopoles aneksiju, tostarp Minskas vienošanos īstenošanu,
  • veidus, kā pēc iespējas vairāk palielināt ES un Ukrainas Asociācijas nolīguma ieguvumus/potenciālu.

Eiropas Savienību pārstāvēja Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker). Ukrainu pārstāvēja prezidents Petro Porošenko (Petro Poroshenko).

ES un Ukrainas Asociācijas nolīgums

Līderi atzinīgi novērtēja to, ka visas ES valstis ir ratificējušas Asociācijas nolīgumu, tostarp attiecībā uz padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu. Nolīgums stāsies spēkā 2017. gada 1. septembrī.

"...manuprāt, Asociācijas nolīguma galvenais teikums joprojām ir, es citēju, "Eiropas Savienība atzinīgi vērtē Ukrainas centienus integrēties Eiropā un tās izvēli par labu Eiropai"."

Donalds Tusks, Eiropadomes priekšsēdētājs

Lielākā daļa Asociācijas nolīguma noteikumu jau tiek izmantota. Daudzas nolīguma politiskās un nozaru daļas tiek provizoriski piemērotas kopš 2014. gada 1. septembra, savukārt tā tirdzniecības daļa (padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona) provizoriski tiek piemērota kopš 2016. gada 1. janvāra. Šajā laikposmā tirdzniecība starp ES un Ukrainu turpināja pieaugt, un ES ir pastiprinājusi savu stāvokli kā nozīmīgākais Ukrainas partneris. 2017. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada pirmo ceturksni, tirdzniecība starp abām pusēm pieauga gandrīz par 30 %.

Krīze un konflikts Ukrainā

ES atkārtoti apliecināja atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei. Līderi aicināja pilnībā īstenot Minskas vienošanās un uzsvēra Krievijas īpašo atbildību šo vienošanos īstenošanā.

Tā kā netika panākts progress, īstenojot Minskas vienošanās, ES līderi jūnija samitā Briselē nolēma pagarināt ekonomiskās sankcijas pret konkrētiem Krievijas ekonomikas sektoriem.

"ES šodien atkal skaidri apliecināja, ka attiecībā uz Krievijas agresiju un mēģinājumiem iedragāt jūsu neatkarību, mēs nelokāmi esam Ukrainas pusē," pēc samita sacīja priekšsēdētājs Donalds Tusks.

Turklāt nesen Padome uz vienu gadu pagarināja ES sankcijas, kas tika pieņemtas, reaģējot uz Krievijas veikto Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju. ES un Ukrainas samitā Kijevā ES atkārtoti apliecināja, ka tā ir apņēmusies īstenot neatzīšanas politiku.

Reformu programma

ES līderi aicināja Ukrainu turpināt reformu īstenošanu, jo īpaši pret korupciju vērstus pasākumus.

Līderi uzsvēra konkrētus rezultātus, kas sasniegti ar ES atbalsta programmu palīdzību. Viņi uzsvēra, cik svarīgi ir līdz gada beigām īstenot visus politikas pasākumus, kas saistīti ar programmas trešā maksājuma izmaksu.

Viņi apsprieda arī ES palīdzības prioritātes 2017. gadā, starp kurām ir atbalsts publisko finanšu pārvaldei, reģioniem Ukrainas austrumu daļā un energoefektivitātei, kā arī tehniskā palīdzība svarīgāko reformu atbalstam un asociācijas nolīguma īstenošanai.

Vīzu režīma liberalizācija

Samits līderiem sniedza piemērotu iespēju atzinīgi novērtēt to, ka nesen spēkā stājās ES bezvīzu režīms Ukrainas pilsoņiem.

Sākot no 2017. gada 11. jūnija, Ukrainas pilsoņi, kam ir biometriskā pase, var uzņēmējdarbības, tūrisma vai ģimenes apciemošanas nolūkā ieceļot Eiropas Savienībā bez vīzas uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas.

Skatīt arī

Pēdējo reizi pārskatīts 17.07.2017.