ES un Indijas samits, Ņūdeli, 06.10.2017.

Starptautisks samits
  • Starptautisks samits
  • 06.10.2017.

Indija 2017. gada 6. oktobrī Ņūdeli rīkoja ES un Indijas 14. samitu. Vadītāji apsprieda ārpolitiku un drošības politiku, migrāciju, tirdzniecību, klimata pārmaiņas, pētniecību un inovāciju.

Eiropas Savienību pārstāvēja Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker). Indiju pārstāvēja premjerministrs Narendra Modi (Narendra Modi).

Šis samits ar Indiju iezīmēja 55. gadadienu, kopš ir nodibinātas diplomātiskās attiecības starp ES un Indiju.

"Priecājos, ka šodien mēs vienojāmies turpināt pilnveidot mūsu attiecību politisko dimensiju, ka esam vienojušies attīstīt savas dinamiskās attiecības tirdzniecības un investīciju jomā un ka esam vienojušies pastiprināt sadarbību globālajos un reģionālajos jautājumos."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks ES un Indijas samita preses konferencē

Vadītāji pieņēma kopīgu paziņojumu, kurā atkārtoti apstiprina savu apņemšanos stiprināt ES un Indijas stratēģisko partnerību.

ES un Indijas vadītāji arī pieņēma kopīgas deklarācijas par konkrētiem jautājumiem:

Stratēģiskā partnerība

Samitā vadītāji atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos vēl vairāk padziļināt un pastiprināt Indijas un ES stratēģisko partnerību.

Viņi atzinīgi vērtēja to, kas panākts, īstenojot Indijas un ES rīcības programmu 2020. gadam. Šī programma ir divpusējās sadarbības ceļvedis, kas ir apstiprināts iepriekšējā Indijas un ES samitā.

Drošība

ES un Indijas vadītāji stingri nosodīja nesenos teroristu uzbrukumus visur pasaulē. Viņi aicināja pasaules sabiedrību vienoti vērsties pret terorisma draudiem.

Vadītāji pieņēma kopīgu paziņojumu par sadarbību terorisma apkarošanas jomā, kuras mērķis ir risināt ārvalstu kaujinieku teroristu, teroristu finansēšanas un ieroču piegādes jautājumu.

ES un Indija arī vēlreiz apstiprināja savu apņemšanos turpināt sadarbību saistībā ar jūras satiksmes drošību Indijas okeānā un plašāk. Vadītāji atzinīgi vērtēja to, ka starp ES jūras spēku operāciju ATALANTA un Indijas jūras spēkiem ir atsāktas taktiskās mācības Adenas līcī .

Ārpolitika

Vadītāji aicināja izbeigt vardarbību, kas vērsta pret Mjanmas rohingu minoritāti, un bez jebkādas kavēšanās atjaunot mieru Rakhainas štatā.

"Rohingu tautai ir jādod iespēja brīvprātīgi atgriezties, drošībā un saglabājot cieņu. Mēs aicinām īstenot Rakhainas Starptautiskās padomdevējas komitejas ieteikumus, lai novērstu šīs krīzes cēloņus."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks ES un Indijas samita preses konferencē

Attiecībā uz stāvokli Korejas pussalā abas puses nosodīja kodolizmēģinājumu, ko 2017. gada 3. septembrī veica KTDR. ES un Indija aicināja Korejas pussalā atteikties no kodolieročiem un uz to, lai visa starptautiskā sabiedrība pilnībā īstenotu visas ANO DP sankcijas.

"Eiropas Savienība, Indija un visa starptautiskā sabiedrība ir atbildīga par apņēmīgu rīcību, ar ko Korejas pussalā tiek mierīgā ceļā panākta no kodolieročiem brīva zona."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks ES un Indijas samita preses konferencē

Attiecībā uz Irānas kodoljautājumu Indija un ES vēlreiz apstiprināja savu atbalstu tam, lai turpinātos pilnīga Kopīgā visaptverošā rīcības plāna īstenošana.

Attiecībā uz Ukrainu vadītāji uzsvēra, ka viņi stingri atbalsta diplomātisku risinājumu, ko panāk, visām pusēm pilnībā īstenojot Minskas vienošanās.

Globālas problēmas

ES un Indijas vadītāji apsprieda migrācijas un bēgļu krīzi pasaulē un vienojās cieši koordinēt rīcību.

"Starptautiskās sabiedrības pienākums ir apkarot cilvēku kontrabandistus, kas ekspluatē neaizsargātus cilvēkus un pārkāpj valstu robežas."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks ES un Indijas samita preses konferencē

Vadītāji vēlreiz apstiprināja, ka atbalsta ANO reformu programmu un ir apņēmušies panākt stingrāku globālo pārvaldību.

Attiecībā uz klimata pārmaiņām vadītāji uzsvēra savu apņemšanos saistībā ar Parīzes nolīgumu un vienojās pastiprināt sadarbību tā īstenošanā. ES un Indija pieņēma kopīgu paziņojumu par tīru enerģiju un klimata pārmaiņām.

ES un Indija arī vēlreiz atkārtoja savu apņemšanos sadarboties attiecībā uz kopējām prioritātēm, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Tirdzniecība

ES un Indijas vadītāji pauda kopīgo apņemšanos stiprināt ekonomisko partnerību starp Indiju un ES.

Vadītāji atzīmēja, ka abās pusēs tiek pieliktas pūles, lai atkal sāktu kopā gatavoties uzsākt sarunas par Vispārēju tirdzniecības un investīciju nolīgumu (BTIA) starp Indiju un ES.

Skatīt arī

Pēdējo reizi pārskatīts 09.10.2017.