Austrumu partnerības samits, 24.11.2017.

Starptautisks samits
  • Starptautisks samits
  • 24.11.2017.
  • Brisele

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Piektais Austrumu partnerības samits notiks 24. novembrī Briselē (Europa ēkā).

Valstu vai to valdību vadītāji no ES dalībvalstīm un sešām Austrumu partnerības valstīm pievērsīsies turpmākai sadarbībai.

Viņi arī izvērtēs to, kas panākts kopš pēdējā samita, kurš 2015. gadā notika Rīgā, īpaši pievēršoties taustāmiem labumiem, ko guvuši sešu Austrumu partnerības valstu iedzīvotāji.

Par Austrumu partnerību

Austrumu partnerība tika izveidota 2009. gadā, lai veicinātu politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju starp ES un sešām Austrumeiropas partnervalstīm: Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovas Republiku un Ukrainu.

Samitā apspriedīs to, kā turpināt stiprināt sadarbību četrās prioritārajās jomās, par kurām Rīgā tika panākta vienošanās:

  • spēcīgāka ekonomika: ekonomikas attīstība un labākas tirgus iespējas,
  • spēcīgāka pārvaldība: stiprināt iestādes un labu pārvaldību,
  • spēcīgāka savienojamība: stiprināt starpsavienojumus, jo īpaši transporta un enerģijas jomās,
  • spēcīgāka sabiedrība: palielināt mobilitāti un kontaktus starp cilvēkiem.

Kopīgā dienestu darba dokumentā "Austrumu partnerība – pievēršot uzmanību galvenajām prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem" EĀDD un Eiropas Komisija apzināja 20 rezultātus 2020. gadam, kas jāsasniedz minētajās četrās jomās. Ar ziņojumu sākotnēji nāca klajā 2016. gada decembrī, un 2017. gada jūnijā to pārskatīja.

Gatavošanās

Politikas un drošības komitejas brauciens uz Dienvidkaukāzu 3.–6.10.2017.

ES Politikas un drošības komiteja, kuras sastāvā ir dalībvalstu vēstnieki Briselē, no 2017. gada 3. līdz 6. oktobrim apmeklēja trīs Austrumu partnerus:

  • Azerbaidžānu,
  • Armēniju,
  • Gruziju.

Brauciens bija iespēja nepilnus divus mēnešus pirms samita izvērtēt pozitīvās norises attiecībās ar visām trīs Dienvidkaukāza valstīm.

Visās augsta līmeņa sanāksmēs un sanāksmēs ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām PDK atkārtoti apstiprināja, ka ES ir vienota un stingra savā apņēmībā attiecībā uz saviem Austrumu partneriem.

Austrumu partnerības ministru sanāksme, 19.06.2017.

Austrumu partnerības ministru sanāksme notika 2017. gada 19. jūnijā Luksemburgā. ES Ārlietu ministri ar sešiem Austrumu partnerības valstu kolēģiem apmainījās ar viedokļiem par nākamo samitu, balstoties uz diskusijām Ārlietu padomē 2017. gada 15. maijā un uz 2016. gada 14. novembrī pieņemtajiem Padomes secinājumiem.

Ministri arī pieņēma jaunu partnerības vizuālo identitāti, lai labāk uzsvērtu strukturētāku pieeju saistībā ar četrām prioritārajām jomām un 20 sasniedzamajiem rezultātiem.

Ārlietu padome, 15.05.2017.

ES ārlietu ministri Ārlietu padomē apmainījās ar viedokļiem par Austrumu partnerību. Viņi vēlreiz norādīja, ka Austrumu partnerība ir ārkārtīgi svarīga, un uzsvēra savu vienotību reģiona un katras atsevišķās Austrumu partnerības valsts atbalstīšanā tai vispiemērotākajā veidā. Viņi uzsvēra arī apņēmību panākt konkrētus rezultātus iedzīvotāju labā gan Eiropas Savienībā, gan Austrumu partnerības valstīs.

Paralēli pasākumi

Austrumu partnerība sniedzas tālāk nekā starpvaldību attiecības. Pilsoniskā sabiedrība, mediji, uzņēmumi un citas ieinteresētās personas tiks cieši iesaistītas specializētos paralēlos pasākumos, ko rīkos līdztekus samitam.

Varšavā 2017. gada 22.–23. jūnijā notika Trešais Austrumu partnerības Jaunatnes forums. 300 dalībnieku iesaistījās debatēs par aktīvu pilsoniskumu un jaunatnes piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesā.

Kijevā 2017. gada 13. septembrī notika Otrā Austrumu partnerības Mediju konference. Apmēram 350 mediju profesionāļu un līdzekļu devēju no Austrumu partnerības valstīm un no Eiropas Savienības apsprieda mediju attīstības jautājumus.

Tallinā 2017. gada 4. oktobrī notika Austrumu partnerības E-partnerības konference. Šajā pasākumā pievērsās paraugpraksei un aplūkoja politikas ieteikumus e-pārvaldības attīstībai Austrumu partnerības valstīs.

Tallinā 2017. gada 25.–26. oktobrī notiks Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konference kopā ar Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma 9. gadskārtējo asambleju. Šajā pasākumā aplūkos attiecības starp valdībām un pilsonisko sabiedrību, demokrātisku pārvaldību, vēršanos pret dezinformāciju un e-risinājumus.

Tallinā 2017. gada 26.–27. oktobrī notiks Austrumu partnerības Uzņēmējdarbības forums. Tajā izvērtēs Austrumu partnerības sasniegumus no uzņēmējdarbības perspektīvas un turpinās diskusijas par to, kā tālāk attīstīt Austrumu partnerības sadarbību. Īpaša uzmanība tiks veltīta tam, kā mainīt skatu uz uzņēmējdarbību, izmantojot tādus līdzekļus kā e-risinājumi, pārrobežu uzņēmējdarbības atvieglošana, pārredzamības palielināšana, korupcijas mazināšana un finansējums maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Šie pasākumi tiks rīkoti partnerībā ar ES Padomes prezidentvalsti Igauniju.

Iepriekšējais samits

Iepriekšējais Austrumu partnerības samits notika 2015. gada 21. un 22. maijā Rīgā. Tajā tika no jauna apstiprināta stratēģiskā nozīme, ko ES piešķir partnerībai, un tika apliecināta cieša apņemšanās veidot arvien ciešākas, konkrētiem apstākļiem atbilstošas attiecības ar visām sešām partnervalstīm.

Noderīgas saites

Plašāku informāciju un komunikācijas materiālus var atrast Eiropas Komisijas un EĀDD tīmekļa vietnēs.

Pēdējo reizi pārskatīts 20.10.2017.