Āfrikas Savienības un ES 5. samits, 29.–30.11.2017.

Starptautisks samits
 • Starptautisks samits
 • 29.–30.11.2017.
 • Abidjan

Informācija medijiem

Akreditāciju samitam var pieprasīt līdz 17. novembrim zemāk norādītajā tīmekļa vietnē:

Sekojiet #AUEU

Ieguldījums jaunatnē ilgtspējīgas nākotnes labad

Piektais Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības (ĀS un ES) samits notiks 2017. gada 29. un 30. novembrī Abidžanā, Kotdivuārā.

2017. gads ir nozīmīgs ES un Āfrikas attiecībām, jo aprit desmit gadi, kopš tika pieņemta Āfrikas un ES kopējā stratēģija.

ĀS un ES samits būs svarīgs notikums un iespēja stiprināt politiskās un ekonomiskās saites starp abiem kontinentiem.

Samitā Āfrikas un ES vadītāji apspriedīs ES un Āfrikas attiecību nākotni un galveno uzmanību pievērsīs jautājumam par ieguldījumiem jaunatnē. Tā ir viena no galvenajām Āfrikas un ES prioritātēm, jo 60 % Āfrikas iedzīvotāju ir jaunāki par 25 gadiem.

Samitā vēl apspriedīs citas ES un Āfrikas partnerības prioritātes. Starp tām ir šādas:

 • miers un drošība,
 • pārvaldība, tostarp demokrātija, cilvēktiesības, migrācija un mobilitāte,
 • ieguldījumi un tirdzniecība,
 • prasmju pilnveidošana,
 • darbvietu radīšana.

Paralēli pasākumi

Tā kā jautājums par jaunatni ir samita galvenais temats, jaunieši būs aktīvi iesaistīti vadītāju sanāksmes Abidžanā sagatavošanā.

Āfrikas un Eiropas jaunatnes 4. samitā Abidžanā 9.–11. oktobrī tikās 120 jauniešu līderi. Viņi vienojās par paziņojumu ar ieteikumiem novembra samitam.

Pamatojoties uz šo paziņojumu, 36 jaunieši no abiem kontinentiem turpinās šo darbu, izmantojot ĀS un ES "plug-in" jaunatnes iniciatīvu. Laikā no 12. oktobra līdz 29. novembrim viņi izstrādās priekšlikumus samitam.

Papildus tam 27. novembrī Abidžanā notiks ES un Āfrikas 6. uzņēmējdarbības forums. Tā mērķis ir veicināt ieguldījumus, kas sekmē attīstību Āfrikā. Jautājums par jauniešiem un sievietēm uzņēmējdarbībā būs viens no galvenajiem punktiem uzņēmējdarbības foruma diskusijās.

Āfrikas un ES pilsoniskās sabiedrības forums šogad notika 11.–13. jūlijā Tunisā. Tas bija trešais forums, kas kopā pulcēja pilsoniskās sabiedrības organizācijas no abiem kontinentiem. Tās pieņēma paziņojumu, uzsverot, cik svarīga ES un Āfrikas attiecībās ir pilsoniskās sabiedrības līdzdalība.

ES un Āfrika skaitļos

ES un tās dalībvalstis ar savu atbalstu ir galvenie attīstības, stabilitātes un miera veicinātāji Āfrikā:

 • €21 miljards – tik daudz attīstības palīdzībai Āfrikā 2016. gadā piešķīra ES un tās dalībvalstis, kas ir lielākās palīdzības sniedzējas kontinentā,
 • €32 miljardi – šādu summu 2015. gadā Āfrikā ieguldīja ES uzņēmumi, un tā veido apmēram vienu trešdaļu no kopējiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Āfrikā,
 • €3,35 miljardi ir piešķirti Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai, un tiem vajadzētu radīt ieguldījumus līdz pat €44 miljardu apmērā,
 • 7 civilās un militārās misijas ir izvietotas visā Āfrikā,
 • €1,4 miljardi ir paredzēti izglītības programmām Āfrikā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Iepriekšējais samits

2014. gadā ceturtajā ĀS un ES samitā pulcējās vairāk nekā 60 ES un Āfrikas valstu vadītāju, lai apspriestu ES un Āfrikas attiecību nākotni un stiprinātu saiknes starp abiem kontinentiem.

Skatīt arī

Pēdējo reizi pārskatīts 17.10.2017.