ES budžets 2017. gadam

28. novembrī Padome deva galīgo jāvārdu ES 2017. gada budžetam, apstiprinot ar Eiropas Parlamentu 17. novembrī panākto vienošanos. ES 2017. gada budžetu pieņēma 2016. gada 1. decembrī, kad vienošanos apstiprināja Eiropas Parlaments.

ES 2017. gada budžetā ir noteikts kopējais līmenis saistībām €157,86 miljardu apjomā un maksājumiem – €134,49 miljardu apjomā.

€157,86miljardi saistībām
€134,49miljardi maksājumiem

 

ES 2017. gada budžetā ir paturēta iespēja izmantot €1,1 miljardu reaģēšanai uz neparedzētām vajadzībām. Maksājumu daļa pēc saskaņošanas ar reālajām vajadzībām ir par 1,6 % mazāka nekā ES 2016. gada budžetā.

Migrācijas un bēgļu krīzes risināšana

Gandrīz €6 miljardi saistībās un tādējādi aptuveni 11,3 % vairāk nekā 2016. gadā būs pieejami, lai risinātu jautājumus saistībā ar migrācijas spiedienu un lai padarītu Eiropas iedzīvotāju dzīvi drošāku. Šo naudu izlietos, lai:

  • palīdzētu dalībvalstīm pārmitināt bēgļus,
  • veidotu uzņemšanas centrus,
  • integrētu personas, kas ir tiesīgas palikt, un atgrieztu tās personas, kurām šādu tiesību nav,
  • uzlabotu robežu aizsardzību,
  • veicinātu noziedzības novēršanu un ar terorismu saistītu darbību apkarošanu,
  • aizsargātu kritisko infrastruktūru.

Pētniecība un izaugsme

€21,3 miljardi saistībās paredzēti tam, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un radītu jaunas darbvietas; tas ir aptuveni par 12 % vairāk nekā 2016. gadā. Šī budžeta daļa aptver tādus instrumentus kā "Erasmus+", kas ir palielināts par 19 % līdz €2,1 miljardam, un Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, kas ir palielināts par 25 % līdz €2,7 miljardiem.

Vairāk naudas jauniešiem

Papildus ievērojamam palielinājumam, kas paredzēts programmai "Erasmus+", ar ES 2017. gada budžetu nodrošina līdzekļus vairākiem citiem pasākumiem, no kuriem labumu gūst it sevišķi jaunieši. Tas ietver Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, kurai atvēlēti papildu €500 miljoni, lai jauniešiem palīdzētu atrast darbu. ES 2017. gada budžets arī ļauj Komisijai sākt iniciatīvu, ar ko jauniešiem palīdz ceļot un iepazīt citas Eiropas valstis.

Lauksaimniecība

ES 2017. gada budžetā ir ietverta arī palīdzības pakete €500 miljonu apmērā, ar kuru klajā nāca jūlijā un kuras mērķis ir atbalstīt piensaimniekus un citus lopkopjus.

 

Pārskats par ES 2017. gada budžetu:

Apropriācijas pa kategorijāmmiljardi €
saistībasmaksājumi

1. Gudra un iekļaujoša izaugsme

a) Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

b) Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Ilgtspējīga izaugsme58,58454,914
3. Drošība un pilsoniskums4,2843,787
4. Globāla Eiropa10,1629,483
5. Administratīvie izdevumi (visām ES iestādēm)9,3959,395
Īpašie instrumenti534390
Kopā apropriācijas           157,858134,490