ES un Apvienotā Karaliste pēc referenduma 2016. gada 23. jūnijā

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes 2016. gada 23. jūnija referenduma rezultātus, ES rīkosies, reaģējot uz Brexit politiskajām un praktiskajām sekām.

2017

21. marts

Priekšsēdētājs Tusks 2017. gada 29. aprīlī sasauks Eiropadomi par Brexit

Eiropadome ES27 sastāvā (bez Apvienotās Karalistes dalības) pieņems pamatnostādnes Brexit sarunām. "Mums ir jādara viss iespējamais, lai šo šķiršanās procesu padarītu pēc iespējas nesāpīgāku ES," sacīja priekšsēdētājs Tusks.

Priekšsēdētājs Tusks šo aicinājumu izteica, reaģējot uz Londonas paziņojumu par tās nodomu 2017. gada 29. martā iedarbināt 50. pantu.

2016

15. decembris

Sarunu procedūra

Neformālajā sanāksmē 2016. gada decembrī 27 līderi vienojās par šādu procedūru gaidāmajās sarunās par Brexit:

  1. Apvienotā Karaliste iedarbina 50. pantu, paziņojot Eiropadomei par savu nodomu izstāties.
  2. 27 ES līderi pieņem sarunu "pamatnostādnes", tostarp principus un vispārējās nostājas. Nepieciešamības gadījumā viņi šīs pamatnostādnes sarunu gaitā atjauninās.
  3. Pēc Komisijas ieteikuma Vispārējo lietu padome pilnvaro sākt sarunas.
  4. Padome pieņem sarunu norādes par būtību un par detalizētu institucionālo kārtību. Visā sarunu gaitā tās var grozīt un papildināt.
  5. Padome iecels Komisiju par Savienības sarunu vadītāju, kas sarunas risinās visu 27 dalībvalstu vārdā. Komisija par sarunu galveno vedēju ir izraudzījusies Mišelu Barnjē (Michel Barnier). Tā visā sarunu gaitā sniegs ziņojumus līderiem un Padomei un "rūpīgi un regulāri" arī informēs Eiropas Parlamentu.
  6. Padome un tās darba sagatavošanas struktūras nodrošinās, lai sarunas norisinātos saskaņā ar ES 27 dalībvalstu izstrādātajām pamatnostādnēm. Tā sniegs norādes Komisijai.

"Mēs pieņēmām tādu organizatorisko struktūru, kur Eiropadome saglabā politisko kontroli pār procesu un Komisija ir Savienības sarunu vedēja," pēc sanāksmes sacīja priekšsēdētājs Tusks (Tusk).

15. decembris

27 ES valstu vai to valdību vadītāju neformāla sanāksme

27 līderi un Eiropadomes un Komisijas priekšsēdētāji izdeva paziņojumu, kurā darīja zināmu, ka ir gatavi sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti, tiklīdz Apvienotā Karaliste būs iesniegusi paziņojumu saskaņā ar 50. pantu.

"Mēs atzinīgi vērtējam Apvienotās Karalistes ieceri to izdarīt pirms 2017. gada marta beigām, lai mēs varam sākt risināt neskaidrības, ko izraisa Apvienotās Karalistes izstāšanās perspektīva," viņi pauda šajā paziņojumā.

Viņi arī atkārtoti pauda apņemšanos turēties pie principiem, par kuriem vienojās 2016. gada jūnijā, tostarp:

  • nekādas sarunas bez paziņošanas,
  • tiesību un pienākumu līdzsvars,
  • nekāda piekļuve ES vienotajam tirgum, ja netiks pieņemtas ES četras brīvības.

29. novembris

Tusks atbild Apvienotās Karalistes parlamenta deputātiem saistībā ar viņu bažām par ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu statusu

Priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) sniedza atbildi Apvienotās Karalistes parlamenta deputātiem saistībā ar viņu bažām par ES pilsoņu statusu Apvienotajā Karalistē un to Apvienotās Karalistes pilsoņu statusu, kuri dzīvo un strādā Eiropā.

"Savā vēstulē jūs aicinājāt mani "šo jautājumu atrisināt reizi par visām reizēm" Eiropadomes sanāksmē decembrī. Tas faktiski nozīmētu sarunu uzsākšanu jau decembrī. ES ir gatava to darīt, taču tas var notikt tikai pie nosacījuma, ka ir iedarbināts 50. pants. (...) Lēmums par 50. panta iedarbināšanu ir tikai Apvienotās Karalistes ziņā, un mēs to pilnā mērā respektējam."

"Tāpat kā jūs, es vēlētos izvairīties no situācijas, kad pilsoņi kļūtu par "tirgošanās elementiem" sarunu procesā. Lai tā nenotiktu, mums būs vajadzīgi precīzi un visaptveroši risinājumi, kas, atšķirībā no skanīgām frāzēm, sniegs pilsoņiem patiesas drošības garantijas."

13. oktobris

Tusks: "Smags Brexit" vai "vispār nekāds Brexit"

"Vienīgā reālā alternatīva "smagam Brexit" ir "vispār nekāds Brexit". Pat ja šodien gandrīz neviens šādai iespējai netic," savā uzrunā Eiropas Politikas centrā Briselē sacīja Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk).

Viņš teica, ka galvenais uzdevums izstāšanās sarunās būs aizsargāt ES intereses un intereses, kas ir katrai no 27 dalībvalstīm. Viņš arī uzsvēra, ka, lai iegūtu piekļuvi Eiropas vienotajam tirgum, ir jāakceptē četras ES brīvības –. brīva personu pārvietošanās, brīva preču, kapitāla un pakalpojumu aprite.

2. oktobris

Apvienotā Karaliste oficiālo sarunu procesu par izstāšanos sāks līdz 2017. gada marta beigām, tā 2016. gada 2. oktobrī konferencē Birmingemā sacīja Lielbritānijas premjerministre Terēze Meja (Theresa May).

Priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) nekavējoties pauda gandarījumu par šo paziņojumu. "Tas vieš gaidīto skaidrību par Brexit sarunu sākumu. Tiklīdz tiks iedarbināts 50. pants, ES 27 valstu sastāvā iesaistīsies procesā, lai nosargātu savas intereses," viņš pauda savā Twitter paziņojumā.

8. septembris

Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) devās uz Londonu, lai apmainītos viedokļiem ar Lielbritānijas premjerministri Terēzu Meju (Theresa May).

"Es premjerministrei Mejai paudu pārliecību, ka ikviena interesēs ir sākt sarunas jau drīz, lai mazinātu un galu galā izbeigtu nenoteiktību," viņš teica pēc sanāksmes.

29. jūnijs

27 ES valstu vai to valdību vadītāju neformāla sanāksme

"Mēs esam apņēmības pilni palikt vienoti un strādāt Eiropas Savienības ietvaros, lai risinātu 21. gadsimta problēmas un rastu risinājumus mūsu valstu un tautu interesēs," kopīgajā paziņojumā pēc neformālās sanāksmes 29. jūnijā sacīja 27 līderi. Viņi arī aicināja Apvienotās Karalistes valdību cik iespējami ātri paziņot Eiropadomei par savu nodomu izstāties no Eiropas Savienības.

27 līderi tiksies atkal 2016. gada septembrī, lai turpinātu sarunas par ES nākotni.

28. jūnijs

Eiropadome, 2016. gada 28. jūnijs

Galvenā uzmanība Eiropadomes sanāksmē tika pievērsta Apvienotās Karalistes referenduma iznākumam. Premjerministrs Deivids Kamerons (David Cameron) izskaidroja, kāda ir situācija Apvienotajā Karalistē pēc referenduma. Pēc tam notika pirmā viedokļu apmaiņa.

"Līderi saprot, ka tagad ir vajadzīgs zināms laiks, lai situācija Apvienotajā Karalistē normalizētos. Taču viņi arī sagaida, ka Apvienotās Karalistes valdība precizēs savus nodomus, cik drīz vien iespējams," sacīja priekšsēdētājs Tusks (Tusk) preses konferencē pēc sanāksmes.

24. jūnijs

Priekšsēdētāja Donalda Tuska paziņojums presei par referenduma rezultātiem Apvienotajā Karalistē

"Mēs esam gatavi šim negatīvajam scenārijam. Juridiska vakuuma nebūs" savā uzrunā pēc Apvienotās Karalistes referenduma oficiālo rezultātu paziņošanas teica priekšsēdētājs Donalds Tusks.

24. jūnijs

ES līderu un prezidentvalsts Nīderlandes kopīgs paziņojums par Apvienotās Karalistes referenduma iznākumu

"Brīvā un demokrātiskā procesā Lielbritānijas iedzīvotāji ir pauduši savu vēlmi izstāties no Eiropas Savienības. Mēs paužam nožēlu par šo lēmumu, tomēr to respektējam", kopīgajā paziņojumā sacīja priekšsēdētājs Tusks (Tusk), priekšsēdētājs Junkers (Juncker), priekšsēdētājs Šulcs (Schulz) un Nīderlandes premjerministrs Rute (Rutte).

"Saskaņā ar vienošanos "Jauns regulējums attiecībā uz Apvienoto Karalisti Eiropas Savienībā", kas tika panākts Eiropadomes 2016. gada 18. un 19. februāra sanāksmē, tagad spēkā nestāsies un zaudē spēku. Atkārtotas sarunas par to netiks rīkotas," viņi piepilda.

23. jūnijs

Apvienotās Karalistes referendums

2016. gada 23. jūnijā Apvienotās Karalistes pilsoņi nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Balsošana notika pēc intensīvām sarunām par vienošanos, kas pastiprinātu Lielbritānijas īpašo statusu Eiropas Savienībā.