Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Eiropas pusgads

Pārskats

Eiropas pusgads ir ekonomikas un fiskālās politikas koordinācijas cikls Eiropas Savienībā

Eiropas pusgads iepriekšējos gados

Dokumenti un hronoloģiski pārskati saistībā ar Eiropas pusgadu kopš 2014. gada

Eiropas pusgads 2016. gadā

Eiropas pusgads 2016. gadā – hronoloģisks pārskats un svarīgākie dokumenti.

Eiropas pusgads 2015. gadā

Eiropas pusgads 2015.gadā– hronoloģija un svarīgākie dokumenti

Eiropas pusgads 2014. gadā

Eiropas pusgads 2014.gadā– hronoloģija un attiecīgie dokumenti

Eiropas pusgads – galveno noteikumu un dokumentu ceļvedis

Paskaidroti galvenie noteikumi un dokumenti saistībā ar Eiropas pusgadu.

Kā darbojas Eiropas pusgads

Eiropas pusgada gaitā ES valstis koordinē savu budžeta, ekonomikas, nodarbinātības un citu jomu politiku

Eiropas pusgads 2017. gadā

Eiropas pusgads 2017. gadā – hronoloģisks pārskats un svarīgākie dokumenti

Eiropas pusgads 2018. gadā

Eiropas pusgads 2018. gadā – hronoloģisks pārskats un svarīgākie dokumenti

Galvenie mērķi

  • veicināt konverģences un stabilitātes nodrošināšanu ES 
  • veicināt valsts finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu
  • veicināt ekonomikas izaugsmi 
  • novērst pārmērīgu makroekonomikas nelīdzsvarotību ES
  • īstenot stratēģiju "Eiropa 2020"

Eiropas pusgads ir ekonomikas un fiskālās politikas koordinācijas cikls Eiropas Savienībā. Tas ir daļa no Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības sistēmas.

Tā darbība ir paredzēta 6 mēnešu laikposmam no katra gada sākuma – tāpēc to sauc par "pusgadu".

Eiropas pusgada laikā dalībvalstis pieskaņo savu budžeta un ekonomikas politiku tiem mērķiem un noteikumiem, par ko panākta vienošanās ES līmenī. 

Kuras politikas jomas Eiropas pusgadā tiek koordinētas?

Eiropas pusgads ietver ekonomikas politikas koordinācijas 3 blokus:

  • strukturālās reformas, pievēršoties izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020",
  • fiskālā politika, lai nodrošinātu publisko finanšu stabilitāti saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu,
  • pārmērīgas makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršana.

Kāpēc Eiropas pusgads tika izveidots?

Nesenā ekonomikas krīze pierādīja, ka ir vajadzīga stingrāka ekonomikas pārvaldība un labāka politikas koordinācija starp ES dalībvalstīm.

Savienībā, kur ekonomika ir ļoti integrēta, pastiprināta politikas koordinācija var palīdzēt novērst atšķirības un dot ieguldījumu konverģences un stabilitātes nodrošināšanā Eiropas Savienībā kopumā un tās dalībvalstīs.

Ekonomikas politikas koordinācijas procedūras, kas pastāvēja līdz 2010. gadam, tika veiktas neatkarīgi cita no citas.

Tādēļ dalībvalstis konstatēja, ka ir nepieciešams saskaņot minēto procedūru grafikus, lai šo procesu racionalizētu un lai labāk saskaņotu valsts budžeta, izaugsmes un nodarbinātības politikas mērķus, vienlaikus ņemot vērā mērķus, ko tās izvirzījušas ES līmenī.

Turklāt bija nepieciešams paplašināt uzraudzības un koordinācijas jomas, lai tās aptvertu plašākas makroekonomikas politikas jomas.

Šo iemeslu dēļ un kā daļu no ES ekonomikas pārvaldības plašākas reformas Eiropadome 2010. gadā nolēma izveidot Eiropas pusgadu. Šā procesa juridiskais pamats ir tā dēvētais "sešnieks" – 6 tiesību aktu kopums, ar ko reformēja Stabilitātes un izaugsmes paktu. Pirmais Eiropas pusgada cikls notika 2011. gadā.