ES dalībvalstīm, lai tās varētu pievienoties eurozonai, jāizpilda tā dēvētie "konverģences kritēriji". Tie ir ekonomiski un juridiski nosacījumi, par kuriem puses 1992. gadā vienojās Māstrihtas līgumā, un tie pazīstami arī kā "Māstrihtas kritēriji". 

Galīgo lēmumu par ES valsts pievienošanos eurozonai pieņem ES Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.  

Visas ES dalībvalstis ir apņēmušās ieviest euro, izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti, uz kurām attiecas tā sauktās izņēmuma klauzulas ES līgumos, atbrīvojot šīs valstis no euro pieņemšanas. Tomēr abas minētās valstis drīkst pieteikties dalībai eurozonā, ja vien tās nolemtu to darīt.

Pašlaik eurozonā ir 19 dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija.

Svarīgākie fakti par euro

  • euro šobrīd ir 19 dalībvalstu valūta, un to izmanto aptuveni 337,5 miljoni ES iedzīvotāju
  • euro tika ieviests kā uzskaites valūta 11 dalībvalstīs 1999. gada 1. janvārī
  • euro banknotes un monētas nonāca apritē 2002. gada 1. janvārī