Akreditācija

Akreditācija samitiem un augsta līmeņa pasākumiem

Derīga: Eiropadomes sanāksmēm (samitiem) un citām augsta līmeņa starptautiskām sanāksmēm.

Eiropadomes sanāksme, 2017. gada 19. un 20. oktobris

Pieteikšanās termiņš: 29. septembris plkst. 12.00

Austrumu partnerības samits, 2017. gada 24. novembris

Pieteikšanās termiņš: 3. novembris plkst. 17.00

Standarta akreditācija

Derīga: Padomes sanāksmēm (ministru līmenī) un jebkādām citām sanāksmēm, izņemot Eiropadomes un augsta līmeņa sanāksmes.

Vienas dienas akreditācija

To var saņemt caurlaižu daļā, pie ieejas preses centrā. Lūdzam uzrādīt šādus dokumentus:

  • derīga personas apliecība vai pase,
  • derīga preses pārstāvja apliecība vai vēstule, ko parakstījis jūsu plašsaziņas līdzekļa galvenais redaktors un kas apliecina jūsu žurnālista statusu un norāda, par kuru pasākumu jūs gatavojat reportāžu.

ES iestāžu caurlaide

ES iestādēm ir vienota akreditācijas sistēma korespondentiem, kas uzturas Briselē. To pārvalda Eiropas Komisija.

Preses pārstāvja caurlaide 6 mēnešiem

Tikai ES pilsoņiem, kas pastāvīgi uzturas Beļģijā, vai trešās valsts pilsoņiem, kas Beļģijā nodzīvojuši vismaz 5 gadus.

Šī caurlaide ir derīga visām Eiropadomes sanāksmēm un citām augsta līmeņa sanāksmēm. Ja jums ir šāda caurlaide, jums vairs nav vajadzīga akreditācija katram pasākumam atsevišķi.

Akreditācija 6 mēnešu caurlaidei 2018. gada pirmajai pusei notiek līdz 2017. gada gada 20. novembra plkst. 16.00.

Sīkāku informāciju var saņemt preses dienestā:

tālr. +32 (0) 2 281 9000

fakss +32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu