Priekšsēdētāja Donalda Tuska piezīmes Eurosamita preses konferencē

Eurosamits
  • 22.06.2015.
  • Paziņojums un komentāri
  • 495/15
  • Eurozona
  • Ekonomika un finanses
22.06.2015.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Es sasaucu šo samitu, lai izbeigtu bīstamo neskaidrību un lai izvairītos no sliktākā scenārija, proti, haotiskas un nekontrolējamas "Grieķibeles". Lai to izdarītu, es gribēju panākt divas lietas. Pirmkārt, es gribēju dot jaunu dinamisma lādiņu pārāk ilgi iestigušajās sarunās. Šodien, kad Grieķija iesniedza savu priekšlikumu, man šķiet, ka tas mums ir izdevies. Otrkārt, es gribēju pārliecināties, ka visu vadītāju politiskā nostāja ir līdzīga un ka visiem ir vienāda izpratne par iespējām un ierobežojumiem.

Premjerministrs Ciprs (Tsipras) mūs ir pārliecinājis par Grieķijas nopietno attieksmi un vēlmi strādāt konstruktīvi. Pēdējās stundās ir kļuvis skaidrs, ka visas puses ir apņēmības pilnas rast risinājumu. Saskaņā ar iestāžu veikto sākotnējo izvērtējumu jaunie priekšlikumi, ko Grieķija ir iesniegusi visām trim iestādēm, ir pozitīvs solis uz priekšu. Turpmākajās stundās to izskatīšana tiks turpināta. Tagad darbam Eurogrupā ir jāvirzās ātri. Premjerministrs Ciprs un iestādes tagad strādās kopā, lai Eurogrupa trešdienas vakarā varētu gūt rezultātus, kurus varētu paziņot ceturtdien no rīta.