Eurosamita paziņojums, Brisele, 2015. gada 12. jūlijs

Eurosamits
  • 13.07.2015.
  • 11:00
  • Paziņojums un komentāri
  • 570/15
  • Eurozona
  • Ekonomika un finanses
13.07.2015.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543