Priekšsēdētāja Donalda Tuska piezīmes pēc 2015. gada 12. jūlija Eurosamita par Grieķiju

Eurosamits
  • 13.07.2015.
  • 09:30
  • Paziņojums un komentāri
  • 579/15
  • Eurozona
  • Ekonomika un finanses
13.07.2015.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Labrīt! Šodien mums bija tikai viens mērķis – panākt vienošanos. Pēc 17 stundu garām sarunām mums beidzot tas izdevās. Varētu teikt, ka mums ir sava veida vienošanās. Vadītāji principā vienojās par to, ka viņi ir gatavi sākt sarunas par ESM programmu, kas, citiem vārdiem sakot, nozīmē to, ka turpinās atbalsta sniegšana Grieķijai.

Ir jāizpilda stingri nosacījumi. Lai sarunas par ESM programmu varētu oficiāli sākties, ir vajadzīgs vairāku valstu parlamentu, tostarp Grieķijas parlamenta, apstiprinājums.

Tomēr šis lēmums sniedz iespēju Grieķijai atgriezties uz pareizā ceļa ar Eiropas partneru atbalstu. Tādējādi var izvairīties arī no sociālajām, ekonomiskajām un politiskajām sekām, kuras izrietētu no negatīva sarunu iznākuma. Es esmu gandarīts par gūto progresu un par Grieķijas konstruktīvo nostāju, kas palīdzēja atgūt eurozonas partneru uzticēšanos.

Pēc valsts procedūrām Eurogrupa strādās kopā ar iestādēm, lai strauji virzītu uz priekšu sarunas. Arī finanšu ministri steidzamā kārtā apspriedīs to, kā palīdzēt Grieķijai apmierināt īstermiņa finansiālās vajadzības ar pagaidu finansējumu. 

Es vēlos pateikties Komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkeram (Jean-Claude Juncker) un Eurogrupas priekšsēdētājam Jerūnam Deiselblūmam (Jeroen Dijsselbloem) par uzcītīgo darbu un iesaistīšanos šajā procesā. Bez jūsu ieguldījuma šodien nebūtu bijis iespējams panākt vienošanos. Paldies!