Parakstīts stabilizācijas un asociācijas nolīgums (SAN) starp Eiropas Savienību un Kosovu

ES padome
  • 27.10.2015.
  • 14:00
  • Paziņojums presei
  • 762/15
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
27.10.2015.
Kontaktinformācija presei

Maja Kocijančič
EĀDD runaspersona
+32 22986570
+32 498984425

Šodien Strasbūrā tika parakstīts stabilizācijas un asociācijas nolīgums (SAN) starp Eiropas Savienību un Kosovu. ES vārdā to parakstīja Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni (Federica Mogherini) un Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns (Johannes Hahn), savukārt Kosovas vārdā to parakstīja premjerministrs Isa Mustafa (Isa Mustafa) un Eiropas integrācijas ministrs un galvenais sarunu vadītājs Bekims Čolaku (Bekim Çollaku).

"Šis nolīgums aizsāk jaunu posmu ES un Kosovas attiecībās. Tas sniedz nozīmīgu ieguldījumu Kosovas un plašāka reģiona stabilitātei un pārticībai. Es ceru, ka drīzumā tas stāsies spēkā," parakstīšanas ceremonijas laikā sacīja Augstā pārstāve Mogerīni.

"Šis nolīgums ir nozīmīgs pavērsiens ES un Kosovas attiecībās. Tas palīdzēs Kosovai īstenot ļoti vajadzīgās reformas un radīs izdevības tirdzniecībā un ieguldījumu jomā. Tas virzīs Kosovu uz ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes ceļu un var palīdzēt radīt ļoti vajadzīgās darbvietas tās iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem," piebilda komisārs Hāns.

Sarunas par SAN norisinājās no 2013. gada oktobra līdz 2014. gada maijam, to parafēja 2014. gada jūlijā, un ES Padome vienojās par tā parakstīšanu 2015. gada 22. oktobrī. Saņemot piekrišanu no Eiropas Parlamenta, sagaidāms, ka SAN stāsies spēkā nākamā gada pirmajā pusgadā.

Kad SAN būs stājies spēkā, tas radīs līgumattiecības, kas ietvers savstarpējas tiesības un pienākumus un kas aptvers plašu nozaru klāstu. SAN ir vērsts uz to, lai ievērotu svarīgākos demokrātijas principus un ES vienotā tirgus pamatelementus. Ar SAN tiks izveidota telpa, kas dos iespēju brīvai tirdzniecībai un Eiropas standartu piemērošanai arī citās jomās, piemēram, konkurētspējas, valsts atbalsta un intelektuālā īpašuma jomās. Tas palīdzēs arī īstenot reformas, kas izstrādātas tam, lai Kosova pieņemtu Eiropas standartus. Citi noteikumi attiecas uz politisko dialogu, sadarbību visdažādākajās nozarēs – no izglītības un nodarbinātības līdz enerģētikai, videi, tieslietām un iekšlietām. 

Eiropas Savienība arī turpmāk atbalstīs Kosovas virzību uz integrāciju Eiropā, īstenojot stabilizācijas un asociācijas procesu, ES izstrādāto politiku, lai veicinātu sadarbību ar Rietumbalkānu valstīm, kā arī reģionālo sadarbību. Stabilizācijas un asociācijas nolīgumi ir šā procesa galvenā sastāvdaļa. Lai sniegtu atbalstu vajadzīgajām reformām, ES laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam dara pieejamu pirmspievienošanās palīdzību Rietumbalkāniem un Turcijai aptuveni € 11,7 miljardu apmērā. € 645,5 miljoni no šīs palīdzības ir atvēlēti Kosovai.

Kosova *

Atsauces uz Kosovu neskar nostājas par statusu. Tās atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijai 1244/99 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.