Priekšsēdētāja Donalda Tuska ielūguma vēstule Eiropadomes locekļiem

Eiropadome
  • 17.02.2016.
  • Paziņojums presei
  • 70/16
  • Iekšlietas
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
  • Institucionālie jautājumi
  • Ekonomika un finanses
17.02.2016.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Rītdien mēs tiksimies Eiropadomes sanāksmē. Tas būs izšķirīgs moments mūsu Savienības vienotībai un Apvienotās Karalistes turpmākām attiecībām ar Eiropu.

Pēc pārrunām, ko esmu risinājis beidzamo stundu laikā, man ir godīgi jāatzīst: joprojām nav nekādas garantijas, ka mēs panāksim vienošanos. Mums ir atšķirīgi viedokļi par dažiem politiskiem jautājumiem, un es pilnībā apzinos, ka šīs viedokļu atšķirības nebūs viegli pārvarēt. Tāpēc es aicinu turpināt būt konstruktīviem.

Sarunas pašlaik ir noslēguma stadijā un mums ir pilnībā jāizmanto šā brīža pozitīvā virzība. Labāka brīža kompromisam nebūs. Mūsu vienotība mums dod spēku, un mēs to nedrīkstam zaudēt. Tas būtu zaudējums gan Apvienotajai Karalistei, gan Eiropas Savienībai; savukārt tiem, kas cenšas mūs sadalīt, tā būtu ģeopolitiska uzvara.

Mūsu darba pamatā būs mans 2. februāra priekšlikums un mūsu šerpu izstrādātie tehniskie un juridiskie precizējumi, kurus šodien paredzēts izplatīt. Tomēr visi politiskie jautājumi joprojām paliks atklāti līdz rītdienas sanāksmei. Mērķis no paša sākuma ir bijis skaidrs, proti, panākt juridiski saistošu un neatgriezenisku visiem pieņemamu vienošanos, kurā tiktu ņemtas vērā Apvienotās Karalistes bažas. Vienlaikus mēs nevājināsim mūsu pamatvērtības. Mans mērķis ir panākt vienošanos šonedēļ.

Par norisi: pēc tradicionālās viedokļu apmaiņas ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju un kopīgās fotografēšanās mēs Apvienotās Karalistes jautājumam pievērsīsimies mūsu pirmajā darba sēdē ceturtdienas pēcpusdienā. Šī būs iespēja, kad visi locekļi varēs paziņot savas nostājas un paust bažas. Ņemot vērā to, ka runa ir par juridiski saistošu nolīgumu, nakts gaitā mums būs vajadzīgs laiks, lai izvērtētu visas vajadzīgās izmaiņas un atgrieztos pie jautājuma piektdien no rīta.

Vakariņu laikā mēs apspriedīsim jaunākās norises saistībā ar migrāciju. Decembrī mēs vienojāmies par virkni prioritāšu, kas steidzami jārisina . Nīderlandes prezidentūras un Komisijas sagatavotie detalizētie ziņojumi rāda, ka mūsu izveidotā stratēģija sāk sniegt rezultātus, tomēr līdz šim panāktais progress nav pietiekams. Vēlos, lai mēs saglabātu spiedienu attiecībā uz visiem vispārējās stratēģijas elementiem. Noslēdzot diskusijas, mums vajadzētu vienoties par secinājumiem. Tā kā ES un Turcijas kopīgajam rīcības plānam mūsu stratēģijā ir izšķirīga nozīme, es pirms tam tikšos ar premjerministru Davutolu (Davutoglu), lai izvērtētu progresu un apspriestu nolīguma ātrāku virzīšanu, kā arī panāktu to, ka nelegālo ieceļotāju skaits no Turcijas uz ES ievērojami un ilgtspējīgi samazinātos.

Piektdien no rīta mēs tiksimies neformālā sanāksmē, lai apspriestu Apvienotās Karalistes jautājumu. Diskusijās mums pievienosies Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs. Konkrētais laiks vēl tiks noteikts, jo, iespējams, mums būs jātiekas divpusējās pārrunās. Tiklīdz galīgais teksts būs gatavs, mēs atsāksim plenārsēdi, lai to pieņemtu oficiāli.

Vēlāk mēs pievērsīsimies situācijai Sīrijā un Lībijā un pieņemsim atlikušos secinājumus. Visbeidzot saskaņā ar pārstrādāto Eiropas pusgada procedūru mēs apstiprināsim ieteikumus par eurozonu. Priecāšos Jūs redzēt rīt Briselē.