ES valstu vai to valdību vadītāju un ES iestāžu vadītāju kopīgs paziņojums par teroristu uzbrukumu Ankarā

Eiropadome
  • 18.02.2016.
  • Paziņojums un komentāri
  • 73/16
  • Iekšlietas
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
18.02.2016.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Mēs, Eiropas Savienības līderi, stingri nosodām vakar notikušo teroristu uzbrukumu Ankarā.

Mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un draugiem un paužam solidaritāti ar Turcijas iedzīvotājiem.

Terora akti – lai kas tos veiktu un kur – vienmēr ir nepieņemami. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis pastiprinās visa veida centienus, lai sadarbībā ar partneriem cīnītos pret šo postu.