Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
  • 15.03.2016.
  • 12:30
  • Paziņojums un komentāri
  • 136/16
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
  • Iekšlietas
Priekšsēdētājs Tusks Nikosijā tiekas ar prezidentu Niku Anastasiadi
Priekšsēdētājs Tusks Nikosijā tiekas ar prezidentu Niku Anastasiadi

Labrīt! Vispirms vēlos pateikties Jums, prezident Anastasiada kungs, par laipno uzņemšanu šodien Nikosijā un par labo un vaļsirdīgo tikšanos, kas tikko mums bija.

Galvenais nolūks, kādēļ esmu šodien ieradies Kiprā, ir apspriest turpmākos pasākumus Eiropas Savienības sadarbībā ar Turciju attiecībā uz to, kā risināt migrācijas krīzi. Neesmu šeit ieradies, lai uz Kipru izdarītu spiedienu. Esmu šeit, lai pirms Eiropadomes sanāksmes šonedēļ uzklausītu jūsu nostāju.

ES samitā pagājušonedēļ apspriedām, kā vēl vairāk pastiprināt mūsu sadarbību ar Turciju. Tas ir viens no svarīgiem pīlāriem mūsu kopējā un visaptverošajā Eiropas stratēģijā. Taču plānu balstīt tikai uz vienu pīlāru nekad nav ieteicams. Mums tā nevajadzētu darīt, un mēs tā nedarīsim. Pārējie mūsu kopējās Eiropas stratēģijas pīlāri ir atpakaļceļš uz Šengenu un "caurlaišanas" politikas izbeigšana, tostarp Rietumbalkānu maršrutā. Kā arī ievērojami pastiprināt humāno palīdzību visvairāk skartajām valstīm – lielā mērā arī Grieķijai.

Pagājušonedēļ man tika uzdots sagatavot vienošanos starp Turciju un Eiropas Savienību par to, kā vēl vairāk pastiprināt mūsu sadarbību migrācijas krīzes risināšanai. Patlaban strādāju pie konkrētām detaļām. Tāpēc šodien esmu šeit, Nikosijā. Un tāpēc šovakar došos tālāk uz Ankaru.

Ar Vāciju un Nīderlandi kopā izstrādātais Turcijas priekšlikums vēl ir jālīdzsvaro, lai to varētu pieņemt visas 28 dalībvalstis un ES iestādes. Mērķis ir sarunas noslēgt šo ceturtdien un piektdien, taču tik tālu mēs vēl neesam. Viena no problēmām, kas jāatrisina, ir pamatjautājums par likumību. Mums ir jānodrošina, lai jebkura jauna masveida atgriešanas shēma starp Grieķiju un Turciju pilnībā atbilstu ES tiesību aktiem un mūsu starptautiskajām saistībām. Tas nozīmē, ka mums ir jāpanāk, lai visi tiktu atsevišķi izvērtēti Grieķijā, pirms tiek pieņemts lēmums par viņu atgriešanu Turcijā. Un tas nozīmē arī to, ka mums ir jānodrošina, lai tie, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, Turcijā saņemtu pienācīgu aizsardzību. Vēl viena problēma, kas jārisina, ir iespējami alternatīvi maršruti no Turcijas uz citām ES valstīm, piemēram, Bulgāriju. Arī šis jautājums ir jāņem vērā, lai minētā vienošanās būtu efektīva.

Taču mūsu sadarbība ar Turciju nav saistīta tikai ar migrāciju vien, tā ir daudz plašāka. Pašreizējā notikumu attīstība ir izdevīgs brīdis, lai attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju dotu jaunu sparu. Tomēr šajā sakarā teikšu skaidri un gaiši. Eiropas Savienība ir Savienība, ko veido 28 dalībvalstis. Kipra ir tikpat svarīga kā Vācija, Francija, Nīderlande vai jebkura cita dalībvalsts. Neviena trešā valsts nekad nevar man būt svarīgāka par kādu no mūsu dalībvalstīm. Mums būtu jāizmanto šī izdevība un jāpanāk, lai visi gūtu labumu no šīs jaunās notikumu attīstības, arī Kipra.

Attiecībā uz pievienošanos vēlos skaidri norādīt, ka noteikumi nav mainījušies. Ir spēkā tie paši stingrie priekšnosacījumi, un, lai jautājumu varētu virzīt uz priekšu, joprojām būs vajadzīga visu 28 dalībvalstu piekrišana.

Šorīt mēs diskutējām arī par centieniem, kas tiek īstenoti sarunās par risinājumu attiecībā uz Kipru un ko es pilnībā atbalstu. Es uzmanīgi uzklausīju prezidentu Anastasiadi un viņam vēlreiz apliecināju, ka mēs pilnībā saprotam to, ka sarunas ir nonākušas svarīgā fāzē un ka visas ES darbības ir vērstas uz to, lai sarunas sekmētu. Veiksmīgs sarunu iznākums – ar abu salas pušu atbalstu – būtu jauns sākums ne tikai Kiprai, bet arī visai Eiropai un plašākam reģionam.

Noslēgumā vēlos teikt dažus vārdus par Kipras ekonomikas atveseļošanos. Vēl pirms trim gadiem jūs atradāties finansiāla bezdibeņa malā. Šodien jūs atkal stāvat paši uz savām kājām, neizmantojot visus tos resursus, ko jums pieejamus bija darījuši jūsu eurozonas partneri un SVF. Šis panākums ir jūsu pašu pūļu rezultāts. Tā ir laba zīme Kiprai, eurozonai un Eiropai. Paldies!