Eiropadomes secinājumi, 2016. gada 28. jūnijs

Eiropadome
  • 28.06.2016.
  • 23:59
  • Paziņojums presei
  • 387/16
  • Brexit
  • Vienotais tirgus
  • Iekšlietas
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
  • Institucionālie jautājumi
  • Ekonomika un finanses
28.06.2016.
Kontaktinformācija presei

Jüri Laas
Preses sekretārs
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preses sekretāre
+32 22815361
+32 473630723

Jūnija sanāksmē ES līderi pārrunāja Apvienotās Karalistes referenduma iznākumu. Viņi arī pieņēma secinājumus par migrāciju, ārējām attiecībām, kā arī par darbvietām, izaugsmi un investīcijām.