Padomes secinājumi par Turciju

ES padome
  • 18.07.2016.
  • 16:17
  • Paziņojums presei
  • 463/16
  • Drošība un aizsardzība
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
18.07.2016.
Kontaktinformācija presei

Virginie Battu
Preses sekretāre
+32 22815316
+32 470182405

ES stingri nosoda valsts apvērsuma mēģinājumu Turcijā un no jauna pauž pilnu atbalstu šīs valsts leģitīmajām institūcijām. ES pauž nožēlu par lielo upuru skaitu un ir solidāra ar Turcijas tautu. ES atzinīgi vērtē politisko partiju kopējo nostāju Turcijas demokrātijas atbalstam.

ES aicina Turcijas iestādes, tostarp policiju un drošības spēkus, izrādīt savaldību. Jādara viss iespējamais, lai nepieļautu turpmāku vardarbību, lai aizsargātu dzīvības un lai atjaunotu mieru.

ES aicina pilnībā ievērot Turcijas konstitucionālo kārtību un uzsver, ka ir svarīgi, lai saglabātos tiesiskums. Ir izšķiroši svarīgi nodrošināt, ka tiek pilnībā respektētas visas demokrātiskās institūcijas valstī, tostarp ievēlētā valdība un Turcijas Lielā nacionālā asambleja. ES uzsver, ka ir jāievēro demokrātija, cilvēktiesības un pamatbrīvības un ikvienai personai tiesības uz taisnīgu tiesu, pilnībā ievērojot Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, tostarp Protokolu Nr. 13 par nāvessoda atcelšanu. Šajā sakarībā ES atgādina, ka nāvessoda nepārprotama noraidīšana ir būtisks Savienības acquis elements.

Turcija ir kandidātvalsts un ļoti svarīga Eiropas Savienības partnere. ES joprojām ir apņēmības pilna sadarboties ar demokrātisku, iekļaujošu un stabilu Turciju, lai pievērstos mūsu kopīgajiem izaicinājumiem.