Bratislavas paziņojums un ceļvedis

Eiropadome
  • 16.09.2016.
  • 19:40
  • Paziņojums un komentāri
  • 517/16
  • Institucionālie jautājumi
16.09.2016.
Kontaktinformācija presei

Jüri Laas
Preses sekretārs
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preses sekretāre
+32 22815361
+32 473630723

Šodien mēs tiekamies Bratislavā mūsu Eiropas projektam kritiskā brīdī. Bratislavas samits, kurā piedalās 27 dalībvalstis, ir veltīts tam, lai kopīgi apzinātu Eiropas Savienības pašreizējo stāvokli un pārrunātu mūsu kopīgo nākotni. Mēs visi vienojāmies par turpmāk minētajiem vispārējiem principiem.