Eiropadomes locekļu Maltas deklarācija par migrācijas ārējiem aspektiem: pievērsties Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutam

Eiropadome
  • 03.02.2017.
  • 12:36
  • Paziņojums presei
  • 43/17
  • Tieslietas
  • Iekšlietas
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
03.02.2017.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543