Eiropadomes priekšsēdētāja secinājumi, 9.03.2017

Eiropadome
  • 10.03.2017.
  • 00:45
  • Paziņojums presei
  • 125/17
  • Drošība un aizsardzība
  • Iekšlietas
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
  • Institucionālie jautājumi
  • Ekonomika un finanses
10.03.2017.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Eiropadome apspriedās par pielikumā pievienoto dokumentu. To atbalstīja 27 Eiropadomes locekļi, tomēr dažu ar šā dokumenta būtību nesaistītu iemeslu dēļ konsenss netika panākts. 

Šajā pievienotajā dokumentā dotās atsauces uz Eiropadomi nebūtu jāsaprot kā tādas, kas nozīmē, ka Eiropadome kā iestāde ir devusi oficiālu apstiprinājumu.