Izrakteņi no konflikta zonām: Padome pieņem jaunus noteikumus, lai samazinātu bruņotu grupējumu finansēšanu

  • 03.04.2017.
  • 10:15
  • Paziņojums presei
  • 181/17
  • Starptautiskā tirdzniecība un muita
03.04.2017.
Kontaktinformācija presei

Maria Tomasik
Preses sekretāre
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

2017. gada 3. aprīlī Padome pieņēma regulu, kuras mērķis ir apturēt to, ka bruņotus grupējumus finansē, tirgojoties ar izrakteņiem no konflikta zonām.

Regula ES uzņēmumiem uzliek par pienākumu alvas, tantala, volframa un zelta importēšanu veikt atbildīgi un nodrošināt, lai to piegādes ķēdes nepalīdzētu finansēt bruņotu konfliktu. Šie "pienācīgas pārbaudes" noteikumi kļūs saistoši no 2021. gada 1. janvāra, tomēr importētāji tiek mudināti tos piemērot pēc iespējas drīz.

Alvu, tantalu, volframu un zeltu var izmantot ikdienā lietojamos produktos, piemēram, mobilajos tālruņos, automobiļos vai juvelierizstrādājumos. Konfliktu skartās un augsta riska teritorijās bruņoti grupējumi bieži izmanto piespiedu darbu, lai iegūtu šos izrakteņus, kurus tie pēc tam pārdod, lai finansētu savas darbības. Regulas mērķis ir ar ražojuma izsekojamības nodrošināšanu likvidēt nozīmīgu viņu ienākumu avotu.

Regulā ir skaidri noteikts pienākums veikt atbildīgu sagādi ražošanas procesa "augšupējā" posmā, kurš ietver šo izrakteņu ieguvi un attīrīšanu. Tas attieksies uz vismaz 95 % no visa ES metālu un izrakteņu importa, bet mazu apjomu importētāji no šā pienākuma būs atbrīvoti. Kompetentās iestādes veiks pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ES metāla un izrakteņu importētāji izpilda savus pienācīgas pārbaudes pienākumus.

Papildus Komisija veiks vairākus citus pasākumus, lai vēl vairāk veicinātu to, ka pienācīgu pārbaudi veic gan lieli, gan mazi ES "lejupējās" piegādes ķēdes uzņēmumi, kuri šos izrakteņus izmanto kā sastāvdaļas preču ražošanā. Komisija arī izstrādās rokasgrāmatu, kurā iekļaus nesaistošas pamatnostādnes, lai uzņēmumiem, jo īpaši MVU, palīdzētu identificēt konfliktu skartas un augsta riska teritorijas.

Regulas pamatā ir ESAO 2011. gada pamatnostādnes, kurās noteikti starptautiskie standarti attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi. Padomes pieņemtais teksts izriet no vienošanās, kas 2016. gada novembrī tika panākta ar Eiropas Parlamentu un ko pēc tam Eiropas Parlaments apstiprināja ar balsojumu 2017. gada 16. marta plenārsēdē.