Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
  • 11.05.2017.
  • 10:25
  • Paziņojums presei
  • 244/17
  • Iekšlietas
Padome pieņēma regulu par vīzu režīma liberalizāciju Ukrainas pilsoņiem

2017. gada 11. maijā Padome pieņēma regulu par vīzu režīma liberalizāciju attiecībā uz Ukrainas pilsoņiem, kuri ceļo uz ES, ar uzturēšanās ilgumu, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

"Regulas par vīzu režīma liberalizāciju attiecībā uz Ukrainas pilsoņiem pieņemšana ir svarīgs notikums, kas palīdzēs stiprināt saites starp Ukrainas iedzīvotājiem un Eiropas Savienību. Tā notikusi, ņemot vērā, ka Ukraina ir pabeigusi nepieciešamās reformas daudzās jomās, tostarp migrācijas, sabiedriskās kārtības un drošības, ārējo attiecību un pamattiesību jomā. Turklāt pārskatītais apturēšanas mehānisms, kuru ES nesen pieņēma, ļauj Savienībai šādu liberalizāciju apturēt, ja attiecībā uz Ukrainu rodas nopietnas problēmas migrācijas vai drošības jomā."

Karmelo Abela, Maltas iekšlietu un valsts drošības lietu ministrs   

Ar šo regulu oficiāli groza Regulu 539/2001, pārceļot Ukrainu no I pielikuma (valstis, kuru valstspiederīgajiem ir jābūt vīzai, lai ieceļotu Šengenas zonā) uz II pielikumu (valstis, ar kurām ir bezvīzu režīms). Ukrainas pilsoņiem, kuriem ir biometriskā pase un kuri ceļo uz ES uzņēmējdarbības, tūrisma vai ģimenes apciemošanas nolūkā ar uzturēšanās ilgumu, kas nepārsniedz 90 dienas, vairs nebūs vajadzīga vīza.

Šie pasākumi neattieksies uz Īriju un Apvienoto Karalisti saskaņā ar ES līgumiem pievienotajiem protokoliem. Šajās dalībvalstīs vīzu režīmu joprojām reglamentē to valsts tiesību akti.

Turpmākie pasākumi

Tagad Padomei un Eiropas Parlamentam ir jāparaksta pieņemtā regula. Pēc tam dokuments tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī un 20 dienas vēlāk stāsies spēkā.

Vispārīga informācija

2015. gada decembrī Komisija konstatēja, ka Ukraina ir izpildījusi visus kritērijus, kas minēti vīzu režīma liberalizācijas plānā, un ka tāpēc tā ir gatava tam, lai to atbrīvotu no vīzu prasības. 2016. gada 20. aprīlī Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par vīzu režīma liberalizāciju Ukrainas pases turētājiem. Padome un Eiropas Parlaments vienošanos par priekšlikumu panāca 2017. gada 28. februārī.