Lēmums par pašlaik Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru pārvietošanas procedūru, 22.06.2017.

Eiropadome
  • 22.06.2017.
  • 23:10
  • Paziņojums presei
  • 405/17
  • Brexit
22.06.2017.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Līdztekus Eiropadomes (50. pants) sanāksmei vadītāji apstiprināja pašlaik Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru pārvietošanas procesuālo kārtību.