Eiropadomes secinājumi, 22.–23.06.2017.

Eiropadome
  • 23.06.2017.
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Drošība un aizsardzība
  • Starptautiskā tirdzniecība un muita
  • Iekšlietas
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
  • Vide
  • Ekonomika un finanses
23.06.2017.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Eiropadome 2017. gada 22. un 23. jūnijā pieņēma secinājumus par drošību un aizsardzību, Parīzes nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, ekonomiku, migrāciju un digitālu Eiropu.