Eiropadomi veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Tā nosaka vispārējo Eiropas Savienības politisko virzienu un prioritātes.

Eiropas Savienības Padome pārstāv dalībvalstu valdības. Tā neoficiāli netiek dēvēta arī par ES Padomi un ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

Fokusā

Vienu soli tuvāk viesabonēšanas maksu atcelšanai

Padome 2. decembrī pieņēma nostāju attiecībā uz jauniem noteikumiem par viesabonēšanas vairumtirgiem Eiropas Savienībā. Tas ir būtisks priekšnoteikums viesabonēšanas maksu atcelšanai patērētājiem 2017. gadā.

Regulas projektā ir noteiktas robežas maksām, ko operatori var viens otram prasīt par savu tīklu izmantošanu, lai sniegtu viesabonēšanas pakalpojumus. Šie cenu griesti attiecas uz balss zvaniem, SMS un datu izmantošanu. Tiks risinātas sarunas par maksimālajām maksām.

Teksts, par kuru panākta vienošanās, ir sākumpunkts sarunām ar Eiropas Parlamentu, lai ievērotu termiņu viesabonēšanas maksu atcelšanai līdz 2017. gada jūnijam.

Fokusā

Vienu soli tuvāk viesabonēšanas maksu atcelšanai

Padome 2. decembrī pieņēma nostāju attiecībā uz jauniem noteikumiem par viesabonēšanas vairumtirgiem Eiropas Savienībā. Tas ir būtisks priekšnoteikums viesabonēšanas maksu atcelšanai patērētājiem 2017. gadā.

Regulas projektā ir noteiktas robežas maksām, ko operatori var viens otram prasīt par savu tīklu izmantošanu, lai sniegtu viesabonēšanas pakalpojumus. Šie cenu griesti attiecas uz balss zvaniem, SMS un datu izmantošanu. Tiks risinātas sarunas par maksimālajām maksām.

Teksts, par kuru panākta vienošanās, ir sākumpunkts sarunām ar Eiropas Parlamentu, lai ievērotu termiņu viesabonēšanas maksu atcelšanai līdz 2017. gada jūnijam.