Binjiet tal-Kunsill

Segretarjat Ġenerali

Qabel, l-amministrazzjoni tal-Kunsill, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, kienet mifruxa f'diversi binjiet madwar Brussell. Biex jirrazzjonalizza l-funzjonament u l-ispejjeż interni tiegħu, il-Kunsill tal-UE fassal programm ta’ bini li l-għan tiegħu kien li jiġbor flimkien ix-xogħol amministrattiv u l-laqgħat kollha tal-istituzzjoni f’numru iżgħar ta’ binjiet maġenb xulxin.

Dan il-programm ta' bini wieġeb ukoll għall-iżviluppi fil-ħtiġijiet funzjonali:

  • id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jorganizza l-laqgħat kollha tiegħu fi Brussell, minflok ir-rotazzjoni preċedenti bejn l-istati membri
  • it-tkabbir tal-UE, li kien jinvolvi 13-il pajjiż f’għaxar snin
  • l-adozzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona, li ħoloq il-kariga ta’ President permanenti tal-Kunsill Ewropew

Il-bini eżistenti Justus Lipsius sarulu xi bidliet u bini ġdid, il-Lex, inxtara biex jakkomoda n-numru dejjem akbar ta’ unitajiet ta' traduzzjoni. Għaddejja l-kostruzzjoni ta’ bini ġdid, il-bini Europa, biex jospita l-laqgħat tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew.

Il-bini Justus Lipsius

Il-bini Justus Lipsius ilu s-sede tal-Kunsill tal-UE u tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill mill-1995 'l hawn. Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Nizza, beda jospita l-laqgħat tal-Kunsill Ewropew fuq bażi proviżorja. Il-laqgħat tal-Kunsill tal-UE u tal-Kunsill Ewropew ser jiġu ttrasferiti għall-bini Europa ladarba li dan jitlesta.

Il-bini Lex

Il-bini Lex ilu d-dar tas-servizz tat-traduzzjoni tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill mill-2007 'l hawn. Qabel, l-unitajiet kienu bbażati f’għadd ta’ binjiet madwar Brussell. Il-bini Lex jiġbor l-unitajiet lingwistiċi kollha taħt saqaf wieħed u jospita l-unitajiet il-ġodda li żdiedu bit-tkabbir tal-UE.

Il-bini Europa

Il-bini Europa ser jilqa' fih il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew, tal-Kunsill tal-UE u ta' korpi oħra ta' livell għoli. Ser jibda jaħdem kompletament kmieni fl-2017.

Binjiet oħra

Info Point Europa

Dan iċ-ċentru ta' informazzjoni għall-pubbliku hu mmexxi mill-Kunsill u l-Kummissjoni flimkien.

Ċentru Ewropew għall-Konvenzjonijiet (il-Lussemburgu)

Skont ir-regoli stabbiliti fit-Trattati, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jiltaqa' fil-Lussemburgu f'April, f'Ġunju u f'Ottubru. Matul dawn ix-xhur, il-Kunsill jikri ċ-Ċentru Ewropew għall-Konvenzjonijiet mingħand il-gvern Lussemburgiż.

Overijse

Dan hu l-maħżen ċentrali tas-Segretarjat Ġenerali, li jinsab fin-nofsinhar ta' Brussell. Għandu tlett iswali u medda totali ta' madwar 5000 m2.