Żurna

Segretarjat Ġenerali

Min jista' jagħmel żjara?

Għal gruppi ta' mill-inqas 20 persuna, is-servizz taż-żjarat tagħna jorganizza żjarat bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE. Iż-żjarat huma adatti għal:

  • adulti
  • gruppi ta' studenti li għandhom aktar minn 15-il sena

Fiex tikkonsisti ż-żjara?

Is-sessjonijiet ta' informazzjoni jistgħu jiġu organizzati fil-biċċa l-kbira tal-jiem ta' xogħol, bejn id-9:00 u l-11:00 jew bejn is-13:30 u l-16:00.

Aħna noffru tip wieħed biss ta' żjara - sessjonijiet ta' informazzjoni. Normalment iż-żjarat idumu bejn siegħa u sagħtejn u jikkonsistu minn:

  • taħdita mogħtija minn uffiċjal tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill jew tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
  • sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet

It-taħdita tista' tkun jew introduzzjoni ġenerali dwar il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill jew preżentazzjoni dwar suġġett aktar speċifiku. Fuq talba, jistgħu jiġu organizzati wkoll seminars.

Kif tirriżerva żjara

Is-sessjonijiet ta' informazzjoni għandhom jiġu riżervati tal-inqas 3 xhur qabel. Ladarba nirċievu t-talba tiegħek, nikkuntattjawk biex nikkonfermaw iż-żjara tiegħek.

Il-talba għandha ssir minn:

  • il-kap tal-grupp
  • rappreżentant tal-istabbiliment edukattiv jew il-korp tal-istudenti li għandu jakkumpanja wkoll il-grupp matul iż-żjara

Il-gruppi ta' studenti għandhom ikunu akkumpanjati tal-inqas minn adult wieħed għal kull għaxar studenti.

Jekk jogħġbok kun af li s-servizz taż-żjarat jirriżerva d-dritt li jgħaqqad żewġ gruppi simili għal finijiet organizzattivi jew li jħassar żjara skedata li ma tissodisfax ir-rekwiżiti proċedurali.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, li jirriżultaw minn żviluppi politiċi jew laqgħat tal-Kunsill li jinqalgħu fl-aħħar mument, is-servizz taż-żjarat jista' jħassar żjarat li jkunu diġà ġew organizzati, anke b'avviż f'qasir żmien.

Il-bini tal-Kunsill huwa aċċessibbli għal persuni b'mobbiltà mnaqqsa.

Informazzjoni addizzjonali

Tel: +32 22812140

Ibgħat email

Fejn isiru ż-żjarat?

Il-bini Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Il-bini Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Is-sessjonijiet ta' informazzjoni jsiru f'wieħed mill-bini tal-Kunsill fi Brussell:

  • il-bini Justus Lipsius
  • il-bini Lex
  • Info Point Europa

Il-kowċis li jġorru l-viżitaturi jistgħu jieqfu quddiem id-daħla prinċipali tal-bini Justus Lipsius biex iniżżluhom u jiġbruhom. Hemm stazzjon ferrovjarju u tal-metro u stejġ fil-viċinanzi.

Info Point Europa

Il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea għandhom ċentru konġunt ta' informazzjoni u dokumentazzjoni li għandu uffiċċju tal-informazzjoni u joffri pubblikazzjonijiet bla ħlas. Iċ-ċentru Info Point Europa jinsab ħdejn il-kwartieri ġenerali tal-Kunsill u jiftaħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9:00 sal-17:00.

Proċedura għall-ilmenti

Aħna nistinkaw biex noffru l-ogħla standards ta’ servizz.

F'każ li tqis li fil-kuntatti/korrispondenza tiegħek mas-servizzi tas-SĠK kont soġġett għal amministrazzjoni ħażina, jekk jogħġbok innota li għandek id-dritt tippreżenta ilment lill-Ombudsman Ewropew. Madankollu, qabel ma l-Ombudsman ikun jista’ jaċċetta ilment mingħandek, huwa neċessarju li l-ewwel tippreżenta l-ilment tiegħek lis-servizz tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li ttratta t-talba inizjali tiegħek.

Aħna ser nistinkaw biex insibu rimedju għan-nuqqas ta' sodisfazzjoni tiegħek, dejjem skont kemm ikun possibbli u kif xieraq.