Jeroen Dijsselbloem, President tal-Grupp tal-Euro

© E.Dunand / AFP 20/03/2017 Laqgħa

Il-Grupp tal-Euro eżamina kwistjonijiet baġitarji, iddiskuta l-valutazzjoni komparattiva tas-sistemi tal-pensjoni tal-pajjiżi taż-żona tal-euro u ngħata aġġornament dwar it-tieni rieżami tal-programm ta’ aġġustament makroekonomiku tal-Greċja.

Rwol

Il-President tal-Grupp tal-Euro jippresiedi l-laqgħat tal-Grupp tal-Euro, jistabbilixxi l-aġendi tagħhom, ifassal il-programm ta' ħidma fit-tul u jirrappreżenta l-Grupp tal-Euro f'fora internazzjonali.

Bijografija

Jeroen Dijsselbloem ilu President tal-Grupp tal-Euro mill-21 ta' Jannar 2013. Fit-13 ta' Lulju 2015 reġa' ġie elett f'din il-pożizzjoni għat-tieni mandat.

Stqarrija tal-missjoni

Miri, għanijiet u prijoritajiet tal-Grupp tal-Euro matul il-presidenza ta' Jeroen Dijsselbloem.