Jeroen Dijsselbloem, President tal-Grupp tal-Euro

10/07/2017 Laqgħa

Il-Grupp tal-Euro ddiskuta l-oqfsa tal-insolvenza fiż-żona tal-euro kif ukoll il-pożizzjoni fiskali taż-żona tal-euro. Ġie infurmat dwar l-iżviluppi reċenti fis-settur bankarju u dwar s-sejbiet ewlenin tas-seba’ missjoni ta’ sorveljanza ta’ wara l-programm fl-Irlanda.

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Rwol

Il-President tal-Grupp tal-Euro jippresiedi l-laqgħat tal-Grupp tal-Euro, jistabbilixxi l-aġendi tagħhom, ifassal il-programm ta' ħidma fit-tul u jirrappreżenta l-Grupp tal-Euro f'fora internazzjonali.

Bijografija

Jeroen Dijsselbloem ilu President tal-Grupp tal-Euro mill-21 ta' Jannar 2013. Fit-13 ta' Lulju 2015 reġa' ġie elett f'din il-pożizzjoni għat-tieni mandat.

Stqarrija tal-missjoni

Miri, għanijiet u prijoritajiet tal-Grupp tal-Euro matul il-presidenza ta' Jeroen Dijsselbloem.